ﺭﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺗﺎﺭﯾﺦﭘﮋﻭﻫﯽ :ﺑﺮﺟﺎﻡ، ﻧﻨﮕﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﺮﮐﻤﻨﭽﺎﯼ ﺑﻮﺩ - سیاست و روابط بین الملل - هم میهن
تالار گفتگوی هم میهن - Hammihan Forum            
آخرین موضوعات فعال How was your day?    زمان نشان دادن مشت آهنین همین حالاست    واکنش جمعیت الوفاق بحرین به تائید حکم نهایی انحلال این جمعیت    ... پــیکــ ــُ ـغــزل ...    عبدالناصر بنی کنعان، متولد اهواز یا همان ناصر پورپیرار که بود؟ حامی ایده پان عربیسم    کلیپهایی درباره فرقه دراویش گنابادی    دلیل اصلی نژادپرستی چیست؟    ﺑﺎﻟﮕﺮﺩﻫﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ، ﻻﺷﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ atr ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ    در مورد چشم سوم(چشم شیطانی)    تلگرام مجدد غیرفعال شد!!!    زلزله زدگان کرمانشاهی و کوهبنانی روی گسل وعده ها!    رمان جدید توسط کاربر جدید    "اگر دیدن این ویدئو عصبیتون میکنه دچار وسواس فکری هستید"    رئیس جمهور آرژانتین استخدام خویشاوندان مقامات عالی رتبه کشور را ممنوع کرد    بهترین تجربه در درمان ریزش مو    درخواست یونسکو برای احداث یادمان «گفتگوی حافظ - گوته» در شیراز    محققان توانستند زمان دقیق مرگ انسان را مشخص کنند!    اشوب دراویش گنابادی در پاسداران    داغ فاطمی در شعر آئینی    اندرونی کاخ هم میهن    37 سال پیش هم گفته بودند    شواهد تکان دهنده از اجرای 2030/ آموزش جنسی بدهید تا بچه‌هایتان ایدز نگیرند!    حيف اسم حيوان بر روي اين جماعت!/عكس    مهدی نورقربانی : نباید ساده از زندگی گذشت    چرا ایرانیان واژه های عربی را به پارسی ترجیح میدهند   

ﺭﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺗﺎﺭﯾﺦﭘﮋﻭﻫﯽ :ﺑﺮﺟﺎﻡ، ﻧﻨﮕﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﺮﮐﻤﻨﭽﺎﯼ ﺑﻮﺩ
قديمي 10-11-2017   #1 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
djmosi's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض ﺭﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺗﺎﺭﯾﺦﭘﮋﻭﻫﯽ :ﺑﺮﺟﺎﻡ، ﻧﻨﮕﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﺮﮐﻤﻨﭽﺎﯼ ﺑﻮﺩ

ﺭﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺗﺎﺭﯾﺦﭘﮋﻭﻫﯽ :ﺑﺮﺟﺎﻡ، ﻧﻨﮕﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﺮﮐﻤﻨﭽﺎﯼ ﺑﻮﺩ
ﺭﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺗﺎﺭﯾﺦﭘﮋﻭﻫﯽ ﻭ ﺩﺍﻧﺶﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ: ﺑﺮﺟﺎﻡ
ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﻨﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﺮﮐﻤﻨﭽﺎﯼ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ
ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻓﺎﺭﺱ: ﺣﺠﺖﺍﻻﺳﻼﻡ ﺳﯿﺪﺣﻤﯿﺪ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻋﺼﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﺮﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺯ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﯾﺎﺩ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ: ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻧﻨﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﺮﮐﻤﻨﭽﺎﯼ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ
ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﯼ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ: ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺩﺭ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻗﺮﺍﺭ
ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ ﺷﺮﮐﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﭼﺎﻟﺶ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﺭ ﺯﺩﻥ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ.
ﺭﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺗﺎﺭﯾﺦﭘﮋﻭﻫﯽ ﻭ ﺩﺍﻧﺶﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ : ﺩﻭﻟﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﺩﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻧﺠﺎﺕ
ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺭﺍ
ﻋﻠﯿﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﻭ
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ : ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺳﻌﯽ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺭﺍﻩ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﻣﺎﯾﻮﺱ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍﻩ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻭﯼ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩ: ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺯﺩ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ
ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺭﺳﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻋﺰﺕ
ﺑﺒﺨﺸﺪ.
ﺭﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺗﺎﺭﯾﺦﭘﮋﻭﻫﯽ ﻭ ﺩﺍﻧﺶﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ : ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﭘﻮﭼﯽ
ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮﺍﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﮐﻪ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﺩ
ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺗﻮ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﻮﺩ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ.
ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ : ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﺍﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻭ ﻫﻮﯾﺖ ﺍﺯ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺭﻭﺣﯿﻪ ﯾﺎﺱ ﻭ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪﯼ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ
ﺣﺘﯽ ﺁﺏ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮﺩ.
ﻭﯼ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ: ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﻭ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ
ﺟﻬﺶ ﻣﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻠﯽ ﻭ ﻓﻨﯽ ﻭ ﻫﺴﺘﻪﺍﯼ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﻫﺴﺘﻪﺍﯼ ﺭﺍ ﮔﻞ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﺷﻬﺪﺍﯼ ﻫﺴﺘﻪﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﺮ
ﺑﺎﺩ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻫﯿﭻ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻋﻘﻞ ﻭ
ﺍﺑﺮﻗﺪﺭﺗﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﮏ ﻣﯽﮐﺮﺩﯾﻢ ﺯﯾﺮﺍ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﻘﯿﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻭ
ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺗﺎﺭﯾﺦﭘﮋﻭﻫﯽ ﻭ ﺩﺍﻧﺶﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ: ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺮ ﯾﮏ
ﻗﻄﺮﻩ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ‏( ﻉ‏) ﺩﺍﺩ، ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺪﻣﯽ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﻣﯽﺩﺍﺭﺩ، ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺯﻣﯿﻦﮔﯿﺮ ﺩﯾﺪﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺩﺵ
ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﯼ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﮔﻔﺖ : ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﺟﺰ ﺳﺮﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺪﺍﺷﺖ .
ﺭﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺗﺎﺭﯾﺦﭘﮋﻭﻫﯽ ﻭ ﺩﺍﻧﺶﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ: ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﺩﺭﻭﻍ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻫﯿﭻ
ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﺎﺩﻩ، ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺍﻝﺳﯽﻫﺎ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ .
ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ : ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺯﺩﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﻭ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .
ﻭﯼ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ: ﺍﯾﻦ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍﻫﺎﯼ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﯾﮏ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﻮﻭﻻﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺁﺑﺮﻭ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ.
ﺭﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺗﺎﺭﯾﺦﭘﮋﻭﻫﯽ ﻭ ﺩﺍﻧﺶﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ : ﺟﺎﻥ ﮐﺮﯼ ﺩﺭ
ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪﻡ ﺩﻭﻡ ﺭﺍ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪﻡ
ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﻓﺘﺢﺍﻟﻔﺘﻮﺣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺟﻨﮓ ﺯﺭﮔﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﻐﻮ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺭﺍﻩ
ﺑﯿﺎﻧﺪﺍﺯﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻗﺪﻡ ﺑﻌﺪﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺩﻭﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ.
ﻭﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮﯼ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩ: ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ
ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﻭ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻔﻮﺫ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ
ﺟﻬﺎﻥ ﻏﺮﺏ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺗﺎﺭﯾﺦﭘﮋﻭﻫﯽ ﻭ ﺩﺍﻧﺶﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ: ﺍﻭﻝ ﺳﻌﯽ ﮐﺮﺩﻥ
ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﻓﺎﯾﺪﻩﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﺎﺯ ﺑﺪﻧﺎﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﻼﻡ
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﺎﺯ ﺷﮑﻞﮔﺮﯼ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ
ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺳﻼﻡﻧﻤﺎﻫﺎ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺩﯾﻦ ﺧﺸﻦ ﻭ ﺁﺩﻡﺧﻮﺍﺭ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ : ﻫﺪﻑ ﺩﻭﻡ ﺍﺳﺘﮑﺒﺎﺭ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ
ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﺟﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﻥ ﻭ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯼ ﻭ ﺁﺩﻡﮐﺸﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮﺩ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﮑﺒﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﯼ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻤﺖ
ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ، ﮔﻔﺖ: ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭﺣﺸﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﺯ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ
ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﻔﻮﺫ ﮐﻨﺪ، ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺭﯾﻪ
ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻡ ﺧﻮﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ.
ﺭﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺗﺎﺭﯾﺦﭘﮋﻭﻫﯽ ﻭ ﺩﺍﻧﺶﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ : ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺍﺻﻠﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﺑﺮﻗﺪﺭﺕ
ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ : ﺍﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺗﺎ
ﻫﻢ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻌﺪ
ﺍﺯ ﺩﺍﻋﺶ، ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺩﺍﻋﺶ ﺭﻗﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺭﺩ ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ
ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﮑﺒﺎﺭ، ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
djmosi آفلاين است   پاسخ با نقل قول