ﺑﺎﻟﮕﺮﺩﻫﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ، ﻻﺷﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ atr ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ - سیاست و روابط بین الملل - هم میهن
تالار گفتگوی هم میهن - Hammihan Forum            
آخرین موضوعات فعال خیار و گوجه بکاریم !    عکس/ شلوار عجیب سفیر جدید ژاپن در تهران!    اسرائیل کیوب!    ضریب هوشی خانومها پایین تر از اقایان هست؟؟    جمله را تبدیل به شعر کنید    (: هنرنمایی ِ هم میهنی :)(غذاهایی که درست کرده ایم)    تاپیک افکار logan 99    بازی با کـلـمات بی نقـطه    جشن یلدا/ یول (Yule) و میلاد مسیح    ایرانیان چرا و چگونه خودکشی می‌کنند؟    [ یکی که ...    احساستو فریاد بزن...(بغض نکن)    زگیل تناسلی چیست؟راه های درمان این بیماری چیست؟    [ حالِ تو .. به نثر ! ]    حرف دل    در مقابل تمسخر دیگران باید چه کرد ؟    کلمات قصار انگلیسی    حرف دل آدم های معـمولی    بازی با کلمات 1 نقطــــــــه!!    هشـتگ بزن : " شـعر "    [ نقل قول .. / ]    【 چندتا دیوانه‌ی غمگین 】    اتاق زیر شیروونی دختر،پسرای بارووووووونی    طراحی سایت شبکه های صدا و سیما    به سلامتی ِ " خانوم ها "   

ﺑﺎﻟﮕﺮﺩﻫﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ، ﻻﺷﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ atr ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ
قديمي 02-20-2018   #1 (لینک نوشته)
محروم از فعالیت
 
djmosi's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض ﺑﺎﻟﮕﺮﺩﻫﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ، ﻻﺷﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ atr ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ

ﺑﺎﻟﮕﺮﺩﻫﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ، ﻻﺷﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ atr ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺳﭙﺎﻩ ﺍﺯ ﮐﺸﻒ ﻻﺷﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ .
ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺷﺮﯾﻒ ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺑﺎﻟﮕﺮﺩﻫﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ
ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﻟﮕﺮﺩﻫﺎﯼ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﭙﺎﻩ ﺻﺒﺢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻻﺷﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﮐﻮﻩ ﺩﻧﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ.
ﺑﺎﻟﮕﺮﺩﻫﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ، ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎﯼ ﻳﮏ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ
ﻋﻜﺴﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ..
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺳﺮﺩﺍﺭ ‏« ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺷﺮﯾﻒ ‏» ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺳﭙﺎﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﭘﯿﺪﺍ
ﺷﺪﻥ ﻻﺷﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ‏« ﺍِﯼ ﺗﯽ ﺁﺭ ‏» :
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﮐﻮﻩ ﺩﻧﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ، ﭘﯿﺪﺍ
ﮐﺮﺩﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﺩﻗﯿﻖ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﻮﺩ.
ﺻﺒﺢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻭ ﻓﺮﻭﻧﺪ ﺑﺎﻟﮕﺮﺩ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﯿﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎﯼ
ﺳﭙﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﻬﭙﺎﺩﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺮﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺩﻗﯿﻖ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺩﻗﯿﻘﯽ ﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻘﻮﻁ ﻭ ﻻﺷﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺨﺘﺼﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﭘﻬﭙﺎﺩ، ﮐﻤﮏ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﯼ ﺍﻣﺪﺍﺩﯼ ﺳﭙﺎﻩ ﮐﺮﺩ.
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﻫﻢ ﺗﯿﻢﻫﺎﯼ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺨﺘﺼﺎﺕ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ
ﺑﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ، ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻫﻠﯽﺑﺮﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺷﻮﺩ.
ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺪ، ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ
ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ .
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﺑﺎﻟﮕﺮﺩ، ﮐﺸﻒ ﻻﺷﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﯾﺎﺳﻮﺝ ﺭﺍ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮﺩ
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﺑﺎﻟﮕﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﻻﺷﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﯾﺎﺳﻮﺝ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺿﻤﻦ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺸﻒ ﻻﺷﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﮔﻔﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ
djmosi آفلاين است   پاسخ با نقل قول
3 نفر نوشته را پسندیده اند