ﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ
تالار گفتگوی هم میهن - Hammihan Forum            

بازگشت   تالار گفتگوی هم میهن - Hammihan Forum > طنز ، تفریح و سرگرمی > مطالب جالب و خواندنی > خواندنی ها و رویدادها
ثبت نام آموزش کار با هم میهن آپلود عکس علامت گذاری بفرم خوانده شده بی پاسخ!
عضویت در هم میهن شبکه اجتماعی پخش زنده لیست کاربران کاربران آنلاین تبلیغات

پاسخ
 
LinkBack ابزارهاي موضوع نحوه نمايش
قديمي 11-14-2017   #1 (لینک نوشته)
محروم از فعالیت
 
djmosi's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض ﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ

ﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ
ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﺋﯿﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﻧﺎﻧﻮﺍﯾﺎﻥ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻮﺷﺖ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ۱۵
ﺩﺭﺻﺪﯼ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪﻫﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ
ﻃﺮﺡ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﮔﻨﺪﻡ، ﺁﺭﺩ ﻭ ﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
ﻗﺎﺳﻢ ﺯﺭﺍﻋﺘﮑﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ 15 ﺩﺭﺻﺪﯼ ﻧﺮﺥ ﻧﺎﻥ ﺑﯿﺎﻥ
ﮐﺮﺩ: ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺳﺘﺎﺩ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ۱۵ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﻥ، ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯼ
ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼﻫﺎ ﻭ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﯼﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﺟﺎﺭﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
ﻭﯼ ﺩﺭ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻭﺯﻥ ﭼﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﻧﺎﻥ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﯿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﻥ ﺳﺘﺎﺩ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺼﻮﺏ ﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ۱۵ ﺩﺭﺻﺪ
ﻗﯿﻤﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻧﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻭﺯﻥ ﭼﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ
ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺁﺫﺭﻣﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
ﺭﺋﯿﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﻧﺎﻧﻮﺍﯾﺎﻥ ﺳﻨﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﯼﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
djmosi آفلاين است   پاسخ با نقل قول
3 نفر نوشته را پسندیده اند
قديمي 11-14-2017   #2 (لینک نوشته)
محروم از فعالیت
 
djmosi's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : ﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ

ﺑﻪ. ﺍﻻﻥ ﮐﻪ ﺑﺮﺑﺮﯼ ﺑﺎ ﺁﺭﺩ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ 650 ﺗﻮﻣﻦ ﺑﺎﺷﻪ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﯾﻢ
1000 ﺗﻮﻣﻦ ﯾﺎ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺵ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﺑﺎﺷﻪ 800 ﺗﻮﻣﻦ ﻣﯿﺨﺮﯾﻢ. ﺣﺎﻻ ﻗﺮﺍﺭﻩ
ﻧﺎﻥ 650 ﺗﻮﻣﻨﯽ ﮔﺮﻭﻥ ﺑﺸﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﻥ 1000 ﺗﻮﻣﻨﯽ؟
djmosi آفلاين است   پاسخ با نقل قول
2 نفر نوشته را پسندیده اند
قديمي 11-14-2017   #3 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
iran84's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : ﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ

یا خدا

هروقت نون گرون میشه خیلی نگران میشم
آخه بی انصافا با نان مردم دیگر چه کار دارید
iran84 آفلاين است   پاسخ با نقل قول
3 نفر نوشته را پسندیده اند
قديمي 11-14-2017   #4 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
darkmatter's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : ﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ

نوشته اصلي بوسيله iran84 نمايش نوشته ها
یا خدا

هروقت نون گرون میشه خیلی نگران میشم
آخه بی انصافا با نان مردم دیگر چه کار دارید
گرانی رویه ای مستمر در 38 سال گذشته بوده است . کاربر ایران84جناب آقای مدافع بالایی ها !
darkmatter آفلاين است   پاسخ با نقل قول
نوشته را پسندیده است :
قديمي 11-14-2017   #5 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
erteash's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : ﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ

فدای سر شجریان!
__________________
لبیک یا حسین یعنی زینب، جواز مرگ و شهادت را به برادرش حسین تقدیم کند؛ این یعنی لبیک یا حسین،
erteash آفلاين است   پاسخ با نقل قول
3 نفر نوشته را پسندیده اند
قديمي 11-14-2017   #6 (لینک نوشته)
محروم از فعالیت
 
djmosi's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : ﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ

خخخخخ ﻫﺮ ﺁﻥ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺩﻫﺪ ﻧﺎﻥ ﺩﻫﺪ غمی نیست
djmosi آفلاين است   پاسخ با نقل قول
2 نفر نوشته را پسندیده اند
قديمي 11-14-2017   #7 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
iran84's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : ﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ

نوشته اصلي بوسيله darkmatter نمايش نوشته ها
گرانی رویه ای مستمر در 38 سال گذشته بوده است . کاربر ایران84جناب آقای مدافع بالایی ها !
بالاخره ما نفهمیدیم
ضد انقلاب هستیم
حزبی هستیم
انقلابی هستیم
منافقیم یا چه و چه!!!!

برای من فقط مردم اهمیت دارند و بس و انقلاب هم چون برای بنده مهم است هر جا لازم ببینم از اون آقایون بالایی که می فرمائید نقد میکنم
ملاک برای من اصلا اشخاص نیست
iran84 آفلاين است   پاسخ با نقل قول
4 نفر نوشته را پسندیده اند
قديمي 11-14-2017   #8 (لینک نوشته)
فعال هم میهن
 
haghnegar's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : ﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ

لابد دوباره یک عده جلبک دریایی می نشینند در اتاق ها و از روی شکمشان، قیمت نان لواش را 210 تومان تعیین میکنند و شعورشان نمیرسد که 10 تومانی را ملت از کجایشان بیآورند!!!.... سکه 200 تومانی سخت پیدا میشود چه برسد به 10 تومانی زمان اعلیحضرت!!!! :-)
__________________
ﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ
از تاریخ 10 اسفند به مدت نامعلوم از شما دوستان خداحافظی میکنم... انشاالله اگر زنده ماندم و موفق شدم برمیگردم و اگر نه، از همین طریق از شما خداحافظی میکنم و برایتان آرزوی موفقیت دارم
به امید دیدار..... خدانگهدار
haghnegar آفلاين است   پاسخ با نقل قول
7 نفر نوشته را پسندیده اند
قديمي 11-14-2017   #9 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
asasan's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : ﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ

لبنیات هم 15 درصد گران شده
من یک شیشه کشک که همیشه 3هزار میخریدم امروز 3500خریدم
همه چی گران شد الا یارانه 45تومنی
asasan هم اکنون آنلاين است   پاسخ با نقل قول
4 نفر نوشته را پسندیده اند
قديمي 11-14-2017   #10 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
ramin23's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : ﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ

بنظر من باعد مرغ گرون بشه نه نون:|
__________________
تامام
ramin23 هم اکنون آنلاين است   پاسخ با نقل قول
قديمي 11-14-2017   #11 (لینک نوشته)
کاربر فعال
 
inspector's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : ﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ

تا دیروز مردم پول یارانه شون رو بدهی نون می کردن 26 میدادن به نونوا از این ببعد باید برن بانک وام بگیرن برا خرید نون یه ماه!!
__________________
ﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ کی این کارت پستالا یادشه
inspector آفلاين است   پاسخ با نقل قول
4 نفر نوشته را پسندیده اند
قديمي 11-14-2017   #12 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
leo-unique's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : ﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ

اسرائیل به دادمون برسه
__________________
دعا میکنم سعادت شهادت نصیبت بشه سهیلای عزیز
leo-unique آفلاين است   پاسخ با نقل قول
قديمي 11-14-2017   #13 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
hanhan's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : ﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ

توجه داشته باشید ک یارانه همون قیمت قبل است
+
یاد آهنگ معین افتادم

بگم این حق هیچکس نیست که با ثروت فقیر باشه
کسی که فرش میبافه نباید رو حصیر باشه
اگرچه سختی از انسان یه کوه درد میسازه
ولی از مردم ما درد داره یک مرد میسازه:)
__________________

چه خـوب!
که میان این همه دلتنگـی و دل آشـوبـی
تو هستــی...
که هنوز خـوب می خنـدی :)

ﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ
+برگ ریزونای پاییز کی چشم به راهت نشسته؟:)
hanhan آفلاين است   پاسخ با نقل قول
3 نفر نوشته را پسندیده اند
قديمي 11-14-2017   #14 (لینک نوشته)
تن تشنه مثل خورشید
 
hamed1988's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : ﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ

نوشته اصلي بوسيله hanhan نمايش نوشته ها
توجه داشته باشید ک یارانه همون قیمت قبل است
+
یاد آهنگ معین افتادم

بگم این حق هیچکس نیست که با ثروت فقیر باشه
کسی که فرش میبافه نباید رو حصیر باشه
اگرچه سختی از انسان یه کوه درد میسازه
ولی از مردم ما درد داره یک مرد میسازه:)
درود بر این شاعرِ توانا
خیلی کمن تو دنیا شاعرایی که زندگی شون مثلِ شعرشونه، خیلی کمن
hamed1988 هم اکنون آنلاين است   پاسخ با نقل قول
3 نفر نوشته را پسندیده اند
قديمي 11-14-2017   #15 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
hanhan's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : ﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ

نوشته اصلي بوسيله hamed1988 نمايش نوشته ها
درود بر این شاعرِ توانا
خیلی کمن تو دنیا شاعرایی که زندگی شون مثلِ شعرشونه، خیلی کمن
قلم و صداشون ابدی ِ
+
ممنون از توجهتون
hanhan آفلاين است   پاسخ با نقل قول
نوشته را پسندیده است :
پاسخ

ابزارهاي موضوع
نحوه نمايش

قوانين ارسال
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is فعال
شکلکها فعال است
كد [IMG] فعال است
كدهاي HTML غير فعال است
Trackbacks are غير فعال
Pingbacks are فعال
Refbacks are فعال


ساعت جاري 05:26 PM با تنظيم GMT +4.5 مي باشد.