شانزده آذر(روزدانشجو)
تالار گفتگوی هم میهن - Hammihan Forum            

بازگشت   تالار گفتگوی هم میهن - Hammihan Forum > دهکده جهانی هم‌میهن > عشق و دوستی > مناسبتها
ثبت نام آموزش کار با هم میهن آپلود عکس علامت گذاری بفرم خوانده شده بی پاسخ!
عضویت در هم میهن شبکه اجتماعی پخش زنده لیست کاربران کاربران آنلاین تبلیغات

پاسخ
 
LinkBack ابزارهاي موضوع نحوه نمايش
قديمي 12-07-2018   #1 (لینک نوشته)
کاربر فعال هم میهن
 
kavoush's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض شانزده آذر(روزدانشجو)

شانزده آذر(روزدانشجو)
این روز که یادآورمقاومت حرکت دانشجوئی درمقابله بااستبدادکه نماد تقابل جهل وآگاهیست راگرامی داشته وبه جامعه دانشجوئی تبریک میگویم
kavoush آفلاين است   پاسخ با نقل قول
3 نفر نوشته را پسندیده اند
قديمي 12-07-2018   #2 (لینک نوشته)
کاربر فعال هم میهن
 
kavoush's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : شانزده آذر(روزدانشجو)

« ﺷﺎﻧﺰﺩﻩ ﺁﺫﺭ »

ﺷﺎﻧﺰﺩﻩ ﺁﺫﺭ
ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻪ ﯼ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﻨﮕﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ
ﺷﺎﻧﺰﺩﻩ ﺁﺫﺭ
ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺍﻭﻝ ﺍﺭﺩﯼﺑﻬﺸﺖ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .
" ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺑﺰﺭﮒ " ﺭﺍ ﺗﺪﺍﺭﮎ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﻭ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎ ﻭ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻧﺪ
ﻗﺪّﺍﺭﻩﻫﺎ ﺑﺮﺍﻩ
ﺍﻓﺘﺎﺩﻩﺍﻧﺪ
ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﯿﻠﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺩَﺭ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﮑﻨﻨﺪ
" ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺑﺰﺭﮒ "
ﺭﻭﺯ ﺳﺘﻮﻩ ﺁﻣﺪﻥ ﺍﺯ ﻣﻐﺰ ﺭﺍ
ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮐﻨﺪ .
ﺭﻭﺯ ﻫﺮﺍﺱِ ﺍﻣﻨﯿﺖ
ﺍﺯ ﺍﻃﺎﻕ ﮐﻮ،
ﺭﻭﺯ ﻫﺮﺍﺱِ ﺍﺑﺘﺬﺍﻝ
ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﻨﺮ
ﺭﻭﺯ ﻫﺮﺍﺱِ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺍﺯ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﺋﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ
ﺟﻬﻞ ﻭ ﺗﻔﻨﮓ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺧﻄﺎﺏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺭﮔﺒﺎﺭﻫﺎ ﻫﺠﻮﻡﺟﻬﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺭﮔﺒﺎﺭﻫﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ
ﺭﮔﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ
ﺭﮔﺒﺎﺭﻫﺎ ﮐﻼﺱﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﻭ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻭ ﺧﻮﻥِ ﺑﯿﺪﺍﺭ
ﺍﺯ ﺭﮒﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﮏ
ﺷﺘﮏ ﻣﯽﺯﻧﺪ
ﺁﮔﺎﻫﯽﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﻣﯽﺯﻧﺪ
ﺧﻮﻥ
ﺍﺯﺩﺣﺎﻡﺷﺮﺍﺭﺕ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﻣﯽﺯﻧﺪ .
ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﭘﯿﺎﺩﻩﺭﻭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻩ ﻣﯽﺍﻓﺘﺪ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﭘﯿﺎﺩﻩﺭﻭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻩ ﻣﯽﺍﻓﺘﺪ
ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮﺍﻩ ﻣﯽﺍﻓﺘﺪ
ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪﻫﺎ ﺑﺮﺍﻩ ﻣﯽﺍﻓﺘﺪ
ﺩﺭ ﭼﺎﺭﺭﺍﻩﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
ﻣﯽﺍﯾﺴﺘﺪ
ﺩﺭ ﮐﻮﭼﻪ ﻭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻭﺍ ﻣﯽﺩﺍﺭﺩ
ﺩﺭ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻣﯽﺩﺭﺧﺸﺪ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﺩﺭ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﻮﺝ ﻣﯽﺯﻧﺪ
ﺩﺭ ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺯﺑﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ
ﻭ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥﻫﺎ ﺷﻌﺎﺭ ﻣﯽﺩﻫﺪ
ﺩﺭ ﺁﻣﺒﻮﻻﻧﺲﻫﺎ
ﺁﮊﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ .
ﻭ ﺩﺭ ﺍﻃﺎﻕﻫﺎﯼ ﺟﺮﺍﺣﯽ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .
ﺩﺭ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺭﺍ ﻭﺭﻕ ﻣﯽﺯﻧﺪ
ﻭ ﺣﺠﻢ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﺮﮐﺎﻧﺪ
ﻣﻮﺝ ﺧﺮﻭﺵ ﻭ ﺧﺸﻢ ﻭ ﺟﻨﺎﺯﻩ
ﺩﺭ ﭼﺎﺭﺳﻮﯼِ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﻣﯽﭘﺮﺍﮐﻨﺪ .
ﺷﻬﺮ ﻭ ﻣﺮﯾﺾﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺭﺍ
ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ
ﻣﯽﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪ
ﻣﺮﺩﻡ ﺟﻨﺎﺯﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪ
ﻭ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎ ﻭ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ
ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﺭﻭﯼ ﺳﻮﮒﻭﺍﺭﺍﻥ ﻣﯽﺭﻗﺼﻨﺪ .
ﻣﯿﻼﺩ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻬﻞ ﻭ ﺗﻔﻨﮓ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ
ﻭ ﺷﺎﻧﺰﺩﻩ ﺁﺫﺭ
ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺁﮔﺎﻫﯽ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ

محمد_مختاری
kavoush آفلاين است   پاسخ با نقل قول
قديمي 12-07-2018   #3 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
canary's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : شانزده آذر(روزدانشجو)

از معدود جاهاییه که چپول ها با جمهوری اسلامی هم داستان میشن!
canary هم اکنون آنلاين است   پاسخ با نقل قول
قديمي 12-07-2018   #4 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
ronas.ara's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : شانزده آذر(روزدانشجو)روز دانشجو گرامی باد
+
این روز را به همه یِ
دانشجویان عزیز تبریک می گویم.


__________________
آوای عدالت - صدای یک ایرانی
#زیر_دروغ_مانده_ها احمق ترین احمق هایی هستند که تا حالا دیده ام.

شانزده آذر(روزدانشجو)
ronas.ara آفلاين است   پاسخ با نقل قول
قديمي 12-08-2018   #5 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
octagon's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : شانزده آذر(روزدانشجو)

روزمون مبارک.
__________________
ایمان بیاوریم.........

شانزده آذر(روزدانشجو)

.........به آمدن سرمای مرد کش
octagon آفلاين است   پاسخ با نقل قول
پاسخ

ابزارهاي موضوع
نحوه نمايش

قوانين ارسال
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is فعال
شکلکها فعال است
كد [IMG] فعال است
كدهاي HTML غير فعال است
Trackbacks are غير فعال
Pingbacks are فعال
Refbacks are فعال


ساعت جاري 10:47 PM با تنظيم GMT +4.5 مي باشد.