عصبیّت، قومیت و نژادپرستی ملل و اقوام
تالار گفتگوی هم میهن - Hammihan Forum            

بازگشت   تالار گفتگوی هم میهن - Hammihan Forum > تالارهای موضوعی > تاریخ و فرهنگ
ثبت نام آموزش کار با هم میهن آپلود عکس علامت گذاری بفرم خوانده شده بی پاسخ!
عضویت در هم میهن شبکه اجتماعی پخش زنده لیست کاربران کاربران آنلاین تبلیغات

تاریخ و فرهنگ گفتمان پیرامون تاریخ و فرهنگ ایران و جهان

پاسخ
 
LinkBack ابزارهاي موضوع نحوه نمايش
قديمي 12-14-2018   #1 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
ss8248's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض عصبیّت، قومیت و نژادپرستی ملل و اقوام

عصبیّت، قومیت و نژادپرستی ملل و اقوام
موضوعات تایپک شامل چند پست یک مقدمه:
موضوع جستار در پیوندش با علم سیاست بررسی شده.

منبع امام علی و ستون پایه ھای سیاست حق مدار نوشته دکتر رضاقلی استاد و پژوهشگر دانشگاه یوله سوئد


مقدمه
:
سخنی کوتاه در باره ارزشھای 'جھانشمول' انسانی:
ادیان جھانی و اندیشمندان بشردوست و جھان نگر، کوشیده اند آموزه ھای خود را بر پایه ویژگی ھای بنیادی انسان و وضعیت عمومی وی در جھان تدوین کنند. در این راستا، ادیان توحیدی برای نخستین بار در تاریخ به انسان جدای از وابستگیھای قومی و قبیله ای و نژادی اش نگریستند و از انسان بطور عام سخن گفتند. پیامبران یکتا پرست به ما آموختند که انسانھا در آفرینش یکسانند، چرا که خدای آنھا یکی است و او نیز انسان را، در ورای پیوستگیھا و وابستگیھای سیاسی، اجتماعی، قومی و نژادی اش، تنھا بر پایه کردار وی (تقوا و عمل صالح) داوری و ارزیابی می کند. پذیرش این آموزه ھا، انقلابی دامنه دار و مستمر را در اندیشه و شیوه زندگی انسانھا در پی داشت، آنگاه که خود را ھمپایه و دارای حق و ارزش برابر شناختند و از حاکمان و فرادستان جامعه رفتار یکسان و بی تبعیض را خواستار شدند.
ص177

ويرايش توسط ss8248 : 12-21-2018 در ساعت 06:29 PM
ss8248 آفلاين است   پاسخ با نقل قول
5 نفر نوشته را پسندیده اند
قديمي 12-14-2018   #2 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
darkmatter's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : عصبیّت، قومیت و نژادپرستی ملل و اقوام

قرآن به افراد غیر عرب , لقب عجم داده است ( که عجم واژه ای با بار منفی به معنای
گنگ و زبون نفهم است )


این یعنی عصبیت قومی !
__________________
عصبیّت، قومیت و نژادپرستی ملل و اقوام
darkmatter هم اکنون آنلاين است   پاسخ با نقل قول
2 نفر نوشته را پسندیده اند
5 نفر نوشته را نپسندیده اند :
قديمي 12-14-2018   #3 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
ss8248's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : عصبیّت، قومیت و نژادپرستی ملل و اقوام

پیوند درونی سیاست سنتی با 'قومیّت' و 'نژادپرستی'
سیاست سنتی ھمواره از آرمانھای نژاد گرایانه و قوم پرستانه جدایی ناپذیر بوده است. پژوھش در تاریخ فرھنگ و تمدن بشر، از اقوام باستانی چون سومریھا، ایلامیھا، مصریان، آسوریھا، کلدانیان، مادھا، پارسیان، یھودیان، یونانیان و رومیھا گرفته تا به امروز، نشان می دھد که سیاست سنتی ابزار برتری جویی قومی و نژادی، و در پی سلطه بھره کشانه "نژاد برتر" و "قوم برگزیده" بر بشریت بوده است. در جھان امروز نیز توسعه طلبی قومی و نژاد پرستی، گاه زیر نامھایی چون "منافع ملی"(1) و "جھانی سازی"، کماکان از پایه ھا و شناسه ھای سیاست رایج سنتی است. برتری جویی قومی و نژادی در سیاست سنتی البته در بسیاری موارد بصورت فریبنده ای زیر عناوین مردم پسند 'پنھان' می ماند تا شناسایی آنرا برای مردمان دشوار گرداند!
قومیّت و نژادپرستی با اینکه در انگیزه، بینش و کنش، دارای تشابھات بنیادی ھستند ولی در معنا و کاربرد یکسان نیستند و عصبیّت قومی – قبیله ای از نژادپرستی کلاسیک ریشه دارتر و گسترده تر است. قومیّت و برتری جویی قومی – قبیله ای به قدمت تاریخ انسان سرگذشت دارد. درخت قوم پرستی و عصبیّت قومی ھیچگاه خشک و کم بار نشده و میوه ھای تلخ خود را پیوسته به کام بشریت ریخته است!
عصبیّت قومی عامل خونریزی ھای بسیاری در تاریخ بشر بوده است، و اگر ریشه جنگھای خونین ظاھراً 'مذھبی' را نیز بکاویم چه بسا 'قومیت' را در آن باز خواھیم یافت.(2)
در آئین نامه نژادی – قومی سیاست سنتی، برخی نژادھا و اقوام برای فرمانروایی و برخی نیز برای فرمانبری خلق شده اند: فرمانروایی نژاد و قوم "برتر" بر بشریت به خلق تمدن و فرھنگ می انجامد، اما نژادھا و اقوام "پست" که نمی خواھند به این سلطه گردن نھند به نبرد و دشمنی بر می خیزند. در اینجاست که "پیکار سیاسی" به مثابه "ابزار تعارض نژادی و قومی" پدیدار می گردد. در علم سنتی سیاست، تضادھای قومی و نژادی زمینه پیدایش جنگھا
و مبارزات سیاسی ھستند. اربابان سیاست سنتی با این تئوری شبه علمی بر برتری جویی، بھره کشی و توسعه طلبی خویش پرده می افکنند. ص177-178

١- در سیاست 'قدرت' پرست سنتی، 'منافع ملی' اساساً پوششی است برای توسعه طلبی قدرتھا و دستاویزی برای پایمال کردن استقلال و حقوق ملتھا توسط آنھا.

٢- این سخن به معنی تأیید دربست تبیین جامعه شناختی دورکھیم از مذھب نیست. دورکھیم ریشه تاریخی عقاید و جھان بینی ھای مذھبی را در توتم پرستی قبایل بدوی می داند. 'توتم' در واقع روح قبیله است و پرستش آن توسط اعضای قبیله جز قوم پرستی پنھان نیست. یعنی مذھب سرپوش قومیّت است. دورکھیم سپس با نادیده گرفتن سایر اشکال مذھب بدوی و تعمیم توتم پرستی به ادیان جھانی،که رسالت بشری و نه قومی برای خویش قائلند، کارکرد اجتماعی مذھب را احراز ھویت قومی و استقلال از دیگر جوامع ارزیابی می کند. گرایش قومی از دیدگاه وی ریشه ھر احساس مذھبی است.

ويرايش توسط ss8248 : 12-15-2018 در ساعت 03:42 AM
ss8248 آفلاين است   پاسخ با نقل قول
3 نفر نوشته را پسندیده اند
قديمي 12-14-2018   #4 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
octagon's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : عصبیّت، قومیت و نژادپرستی ملل و اقوام

نوشته اصلي بوسيله darkmatter نمايش نوشته ها
قرآن به افراد غیر عرب , لقب عجم داده است ( که عجم واژه ای با بار منفی به معنای
گنگ و زبون نفهم است )


این یعنی عصبیت قومی !
کلمه عجم "جم" هستش که ریشه پارسی داره.
ایزد مرگ، نخستین بار در وداها آمده‌است. شخصیت مشابه در اساطیر ایرانی آئین مزدیسنا ییمَه خشائیتَه است که در اوستا آمده‌است. و با جم و ییمه جمشید پیوند دارد.

بعضی اصرار دارند که عجم به معنی گنگ است و یک کلمه عربی است و با جم یک ریشه ندارد. زیرا اعراب دوره جاهلی که عجم و اعجمی بکار برده‌اند آشنایی با جم و پادشاهان ایرانی نداشته‌اند. در رد این گفته دلایل و توجیهات مفصلی بیان شده‌است. اولاً عربها برای لال و گنک "صم بکم" بکار می‌برند و عجم هرگز به معنی کر و لال بکار نرفته اما معنی گنگ سه تعبیر دارد می‌گویند این مطلب گنگ است یعنی در آن ابهام وجود دارد. گنگ سخن گفتن همچنین به معنی دو پهلو گفتن و ناروشن گفتن است و نه به معنی کر و لال و به این معنی بکار نرفته‌است. عجم به معنی ناروشن و غیر فصیح بکار رفته و این معنی ثانویه‌ای بوده که بعدها بر آن بار شده‌است.


کلمه جم در حال حاضر در عربی به معنای غیر عرب است
__________________
ایمان بیاوریم.........

عصبیّت، قومیت و نژادپرستی ملل و اقوام

.........به آمدن سرمای مرد کش

ويرايش توسط octagon : 12-14-2018 در ساعت 10:21 PM
octagon آفلاين است   پاسخ با نقل قول
نوشته را پسندیده است :
قديمي 12-14-2018   #5 (لینک نوشته)
مدیر تالار تاریخ
 
Archimonde's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : عصبیّت، قومیت و نژادپرستی ملل و اقوام

نوشته اصلي بوسيله octagon نمايش نوشته ها
کلمه عجم "جم" هستش که ریشه پارسی داره.
ایزد مرگ، نخستین بار در وداها آمده‌است. شخصیت مشابه در اساطیر ایرانی آئین مزدیسنا ییمَه خشائیتَه است که در اوستا آمده‌است. و با جم و ییمه جمشید پیوند دارد.

بعضی اصرار دارند که عجم به معنی گنگ است و یک کلمه عربی است و با جم یک ریشه ندارد. زیرا اعراب دوره جاهلی که عجم و اعجمی بکار برده‌اند آشنایی با جم و پادشاهان ایرانی نداشته‌اند. در رد این گفته دلایل و توجیهات مفصلی بیان شده‌است. اولاً عربها برای لال و گنک "صم بکم" بکار می‌برند و عجم هرگز به معنی کر و لال بکار نرفته اما معنی گنگ سه تعبیر دارد می‌گویند این مطلب گنگ است یعنی در آن ابهام وجود دارد. گنگ سخن گفتن همچنین به معنی دو پهلو گفتن و ناروشن گفتن است و نه به معنی کر و لال و به این معنی بکار نرفته‌است. عجم به معنی ناروشن و غیر فصیح بکار رفته و این معنی ثانویه‌ای بوده که بعدها بر آن بار شده‌است.


کلمه جم در حال حاضر در عربی به معنای غیر عرب است
فاقد منبع


In general, during the Umayyad period ajam was a pejorative term used by Arabs conscious of their social and political superiority, in early history after Islam.

به طور عمومی، در اوایل تاریخ پس از اسلام و در زمان بنی امیه، واژه عجم اصطلاحی تحقیر آمیز بود که توسط اعراب برای به رخ کشیدن برتری سیاسی و اجتماعی شان به کار می رفت.

منبع:
http://www.iranicaonline.org/newsite...fdownload.html


__________________
هر شخصیّت مهم، دو وجۀ تاریخی و فراتاریخی دارد. وجۀ تاریخی که معمولاً وجوه مثبت و منفی را توأمان دارد، حاصل گزاره‌ها، اسناد و مدارک تاریخی است؛ امّا وجۀ فراتاریخی به «فرامتن» تعلّق دارد و ماحصل متغیّرهایی بیرون از تاریخ، و تابع شرایط نزدیک به حال است.

_سهند ایرانمهر

ويرايش توسط Archimonde : 12-14-2018 در ساعت 10:33 PM
Archimonde آفلاين است   پاسخ با نقل قول
نوشته را پسندیده است :
قديمي 12-14-2018   #6 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
octagon's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : عصبیّت، قومیت و نژادپرستی ملل و اقوام

نوشته اصلي بوسيله Archimonde نمايش نوشته ها


فاقد منبع


In general, during the Umayyad period ajam was a pejorative term used by Arabs conscious of their social and political superiority, in early history after Islam.

به طور عمومی، در اوایل تاریخ پس از اسلام و در زمان بنی امیه، واژه عجم اصطلاحی تحقیر آمیز بود که توسط اعراب برای به رخ کشیدن برتری سیاسی و اجتماعی شان به کار می رفت.

http://www.iranicaonline.org/newsite...fdownload.html[ کتاب اسناد نام خلیج فارس؛ میراثی کهن و جاودان منشر شد - همشهری آنلاین کتابBook.Documents on the Persian Gulf's name.names of Iran.pp.23-60 molk e Ajam=MOLKE JAM. اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن و جاودان، محمد عجم - تهران 1388 PAGE 23-60...]
کتاب.Documents on the Persian Gulf's name.names of Iran.pp.23-60 molk e Ajam=MOLKE JAM. اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن و جاودان، محمد عجم - تهران 1388 PAGE 23-60...
سوبهاش کومار، فرهنگ تطبیقی واژگان مشترک زبان فارسی و هندی.
«تحول واژه عجم». مجله دریای پارس. بازبینی‌شده در ۵ مارس ۲۰۱۶.
[ کتابBook.Documents on the Persian Gulf's name.names of Iran.pp.23-60 molk e Ajam=MOLKE JAM. اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن و جاودان محمد عجم - تهران 1388 -4-1. ]
عجم، اسناد نام خلیج فارس، ۳۸.
«تحول واژه عجم». مجله دریای پارس. بازبینی‌شده در ۵ مارس ۲۰۱۶.
[۱] تفسیر الضحاک قدیمی‌ترین تفسیر صفحه 524: عجمی اشاره به سلمان فارسی است.]
Philip G. Kreyenbroek, Stefan Sperl, The Kurds, 250 pp. , Routledge, 1992, ISBN: 0-415-07265-4, 9780415072656
Mahmood Reza Ghods, A comparative historical study of the causes, development and effects of the revolutionary movements in northern Iran in 1920-21 and 1945-46. University of Denver, 1988. v.1, p.75.
Names Database: Ajam Surname
A. J. Racy, "Making Music in the Arab World", Published by Cambridge University Press, 2004. pg 110.
Manorma Sharma, "Musical Heritage of India", APH Publishing Corporation, 2007.


https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D9%85
octagon آفلاين است   پاسخ با نقل قول
نوشته را پسندیده است :
قديمي 12-14-2018   #7 (لینک نوشته)
مدیر تالار تاریخ
 
Archimonde's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : عصبیّت، قومیت و نژادپرستی ملل و اقوام


نوشته اصلي بوسيله octagon نمايش نوشته ها
[ کتاب اسناد نام خلیج فارس؛ میراثی کهن و جاودان منشر شد - همشهری آنلاین کتابbook.documents on the persian gulf's name.names of iran.pp.23-60 molk e ajam=molke jam. اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن و جاودان، محمد عجم - تهران 1388 page 23-60...]
کتاب.documents on the persian gulf's name.names of iran.pp.23-60 molk e ajam=molke jam. اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن و جاودان، محمد عجم - تهران 1388 page 23-60...
سوبهاش کومار، فرهنگ تطبیقی واژگان مشترک زبان فارسی و هندی.
«تحول واژه عجم». مجله دریای پارس. بازبینی‌شده در ۵ مارس ۲۰۱۶.
[ کتابbook.documents on the persian gulf's name.names of iran.pp.23-60 molk e ajam=molke jam. اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن و جاودان محمد عجم - تهران 1388 -4-1. ]
عجم، اسناد نام خلیج فارس، ۳۸.
«تحول واژه عجم». مجله دریای پارس. بازبینی‌شده در ۵ مارس ۲۰۱۶.
[۱] تفسیر الضحاک قدیمی‌ترین تفسیر صفحه 524: عجمی اشاره به سلمان فارسی است.]
philip g. Kreyenbroek, stefan sperl, the kurds, 250 pp. , routledge, 1992, isbn: 0-415-07265-4, 9780415072656
mahmood reza ghods, a comparative historical study of the causes, development and effects of the revolutionary movements in northern iran in 1920-21 and 1945-46. University of denver, 1988. V.1, p.75.
Names database: Ajam surname
a. J. Racy, "making music in the arab world", published by cambridge university press, 2004. Pg 110.
Manorma sharma, "musical heritage of india", aph publishing corporation, 2007.


https://fa.wikipedia.org/wiki/%d8%b9%d8%ac%d9%85

رفرنس دهی تان هم که غلط است.

مطلبی که کپی پیست فرمودید عینا از این نشریه آمده است، و خوشبختانه این نشریه علمی پژوهشی نیست و اعتبار ندارد:

http://www.hamshahrionline.ir/news/6...B1%D8%A7%D9%86ويرايش توسط Archimonde : 12-14-2018 در ساعت 10:49 PM
Archimonde آفلاين است   پاسخ با نقل قول
قديمي 12-14-2018   #8 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
arminus's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : عصبیّت، قومیت و نژادپرستی ملل و اقوام

به نظر من بدترین نوع تعصب که عامل اکثر جنگها و کشتارها بوده است تعصب مذهبی است، شخص متعصب مذهبی از عقل و منطق تبعیت نمی کند و تنها بر اساس آموزه های مذهبی خود عمل می کند، وقتی مثلا می گویند که فلان شخص از دین برگشته و مرتد است و باید کشته شود هیچ عاملی نمی تواند مانع اجرای این حکم شود حتی اگر آن شخص نسبتی نزدیک با شخص متعصب مذهبی داشته باشد.
البته تعصبات قومی و نژادی هم پسندیده نیستند ولی در خصوص آنها حداقل می توان امیدوار بود با عقل و منطق بتوان نظر افراد را تغییر داد.

ويرايش توسط arminus : 12-14-2018 در ساعت 10:55 PM
arminus آفلاين است   پاسخ با نقل قول
نوشته را پسندیده است :
قديمي 12-14-2018   #9 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
octagon's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : عصبیّت، قومیت و نژادپرستی ملل و اقوام

نوشته اصلي بوسيله archimonde نمايش نوشته ها
رفرنس دهی تان هم که غلط است.

مطلبی که کپی پیست فرمودید عینا از این نشریه آمده است، و خوشبختانه این نشریه علمی پژوهشی نیست و اعتبار ندارد:

آشنایی با نام‌های سرزمین ایران - همشهری آنلاین


حتی در قران هم عجم به معنی غیر عرب به کار رفته است و گنگ و زبون نفهم با کلمات دیگر توصیف شده اند. اینکه در زمان فتح ایران برخی برای ایرانی ستیز به کار میبرند درست اما گنگ و زبون نفهم قابل قبول نیست چون کلمه ای اختصاصی داره
octagon آفلاين است   پاسخ با نقل قول
2 نفر نوشته را پسندیده اند
قديمي 12-14-2018   #10 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
darkmatter's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : عصبیّت، قومیت و نژادپرستی ملل و اقوام

نوشته اصلي بوسيله octagon نمايش نوشته ها
حتی در قران هم عجم به معنی غیر عرب به کار رفته است و گنگ و زبون نفهم با کلمات دیگر توصیف شده اند. اینکه در زمان فتح ایران برخی برای ایرانی ستیز به کار میبرند درست اما گنگ و زبون نفهم قابل قبول نیست چون کلمه ای اختصاصی داره
این لغت از همان صدر اسلام, شدیدا بار منفی داشته است.
darkmatter هم اکنون آنلاين است   پاسخ با نقل قول
نوشته را پسندیده است :
نوشته را نپسندیده اند :
قديمي 12-14-2018   #11 (لینک نوشته)
مدیر تالار تاریخ
 
Archimonde's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : عصبیّت، قومیت و نژادپرستی ملل و اقوام


نوشته اصلي بوسيله octagon نمايش نوشته ها
حتی در قران هم عجم به معنی غیر عرب به کار رفته است و گنگ و زبون نفهم با کلمات دیگر توصیف شده اند. اینکه در زمان فتح ایران برخی برای ایرانی ستیز به کار میبرند درست اما گنگ و زبون نفهم قابل قبول نیست چون کلمه ای اختصاصی داره
در تاریخ به صراحت آمده است که از واژه عجم برای تحقیر ایرانیان استفاده می شد، منبع آن هم در ارسال های پیشین بنده موجود است. غیر از این هم به ایرانیان القابی توهین آمیز مانند "موالی" و "مجوس" می دادند و قوانینی وضع کرده بودند از جمله اینکه در حضور یک عرب پیاده، ایرانی نباید سوار باشد، حتی اگر آن فرد ایرانی مقامی بالاتر از آن عرب داشته باشد.

از این چیزها زیاد است.


Archimonde آفلاين است   پاسخ با نقل قول
نوشته را پسندیده است :
قديمي 12-14-2018   #12 (لینک نوشته)
محروم از فعالیت
 
ammar.95's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : عصبیّت، قومیت و نژادپرستی ملل و اقوام

نوشته اصلي بوسيله archimonde نمايش نوشته ها


فاقد منبع


in general, during the umayyad period ajam was a pejorative term used by arabs conscious of their social and political superiority, in early history after islam.

به طور عمومی، در اوایل تاریخ پس از اسلام و در زمان بنی امیه، واژه عجم اصطلاحی تحقیر آمیز بود که توسط اعراب برای به رخ کشیدن برتری سیاسی و اجتماعی شان به کار می رفت.

منبع:
http://www.iranicaonline.org/newsite...fdownload.htmlبا درود.


لینکی که مطرح کردید، با پیام ذیل روبرو شد:
not found

error: the requested address '/newsite/search/searchpdf.isc' was not found on this server.
در کل، نگاه تحقیرآمیز همانطور که در متن انگلیسی هم که آوردید، ذکر شده، در عصر بنی امیّه بوده است. در زبان عربی، عجم در برابر عرب و اعجمی در برابر عربی، قرار دارد. اگر در زبان عربی، کلمه ای برای اشاره به غیرعرب بودن، وجود دارد، نشانگر تحقیر نیست. ما هم ممکن است، واژه ای بسازیم تا ایرانی را از غیرایرانی جدا کنیم. مثل اینکه از دو واژه ی "ایرانی" و "خارجی" استفاده کنیم، که نشانگر تحقیر غیرایرانی نیست. در زبان عربی، به جای "خارجی" می گفتند "عجم"، و این به معنای تحقیر نیست. حال ممکن است افرادی نژادپرست، آنقدر در عشق به ایران غرق شوند که خارجی را برای تحقیر افراد غیرایرانی به کار ببرند. ما نمی توانیم به ایرانیان یا زبان فارسی خرده بگیریم که چرا از کلمه ی "خارجی" استفاده کردید که منجر به چنین تحقیری شود؛ بلکه باید به آن افراد نژادپرست اعتراض کنیم. آنها اگر واژه هایی مثل خارجی، انیرانی و بیگانه هم در فارسی وجود نداشته باشند، باز هم غیرایرانی را تحقیر خواهند کرد.واژه های عجم و اعجمی نیز، به معنای غیرعرب کاربرد دارد. ریشه ی این کلمه "عَجِم" به معنای اشتباه تلفظ کردن است، نه گنگ بودن. حال وقتی این ریشه به عنوان یک "صفت مشبّهه" در ساختار "فَعَل" مورد استفاده قرار بگیرد، به معنای کسی خواهد بود که همواره کلمات عربی را به اشتباه تلفظ می کند، و این کنایه از عرب نبودنِ شخص است. به عنوان رفرنس دو لغتنامه المورد و المنجد، خیلی مفید هستند، به خصوص دومی. اینکه بنی امیه، نژادپرست بودند و غیرعرب را تحقیر می نمودند، ایراد بنی امیه است، نه ایراد سایر عربزبانان و یا زبان عربی.نکته ی جالب دیگر این است که به معنای "گنگ" گرفتنِ واژه ی عجم، تا جایی که من دیده ام، فقط در منابع فارسی یافت می شود (و البته ممکن است برخی منابع، در خارج از جهان اسلام، بر اساس منابع فارسی، کلمه را ترجمه کرده باشند). ایرانیان مثل بسیاری از واژه های عربی، مثل کثیف، مزخرف، زِر و... معانی خودساخته ای دارند که در عربی شناخته شده نیست، عجم هم به همین سرنوشت دچار شده است.
در زبان عربی، کثیف به معنای انبوه است، و در فارسی به معنای آلوده.
در زبان عربی مزخرف به معنای مزیّن شده [با طلا یا زیورآلات] است و در فارسی به معنای بیان سخنان بی ارزش.
در زبان عربی زِر به معنای "دکمه" است، و در فارسی به معنای حرف اضافی و بزرگتر از دهانِ گوینده و از این مثالها بسیار است.

ويرايش توسط ammar.95 : 12-14-2018 در ساعت 11:29 PM
ammar.95 آفلاين است   پاسخ با نقل قول
3 نفر نوشته را پسندیده اند
نوشته را نپسندیده اند :
قديمي 12-15-2018   #13 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
arminus's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : عصبیّت، قومیت و نژادپرستی ملل و اقوام

نوشته اصلي بوسيله octagon نمايش نوشته ها
حتی در قران هم عجم به معنی غیر عرب به کار رفته است و گنگ و زبون نفهم با کلمات دیگر توصیف شده اند. اینکه در زمان فتح ایران برخی برای ایرانی ستیز به کار میبرند درست اما گنگ و زبون نفهم قابل قبول نیست چون کلمه ای اختصاصی داره
موضوع عجم در قرآن از حد گنگ و نامفهوم هم فراتر است، در سوره شعرا آمده که ما اگر قرآن را بر عجم ها نازل می کردیم هیچکس به آن ایمان نمی آورد، یعنی مردم عجم اساسا شعور کافی برای درک مفاهیم قرآنی را ندارند.
arminus آفلاين است   پاسخ با نقل قول
قديمي 12-15-2018   #14 (لینک نوشته)
محروم از فعالیت
 
ammar.95's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : عصبیّت، قومیت و نژادپرستی ملل و اقوام

نوشته اصلي بوسيله archimonde نمايش نوشته هادر تاریخ به صراحت آمده است که از واژه عجم برای تحقیر ایرانیان استفاده می شد، منبع آن هم در ارسال های پیشین بنده موجود است. غیر از این هم به ایرانیان القابی توهین آمیز مانند "موالی" و "مجوس" می دادند و قوانینی وضع کرده بودند از جمله اینکه در حضور یک عرب پیاده، ایرانی نباید سوار باشد، حتی اگر آن فرد ایرانی مقامی بالاتر از آن عرب داشته باشد.

از این چیزها زیاد است.


درود


چرا "مجوس" را توهین آمیز می دانید؟ مجوس، نام پیروان یکی از دینها است. در آن زمان اکثر ایرانیان مجوس بودند و به همین خاطر ممکن بوده است که از واژه ی مجوس برای اشاره به ایرانیان استفاده کنند. ولی این یک تحقیر نیست. مجوس نیز مانند یهود و نصاری، اهل کتاب محسوب می شوند و قرآن آنها را غیر از مشرکین می داند."موالی" تعبیری برای تحقیر ایرانیان نبوده است، موالی اسرای ایرانی و [غیرایرانی] بودند که به بردگی گرفته شده بودند.در مورد ماجرای پیاده و سواره، این بحثها در اسلام نیامده است، و گاهی حکّام از خودشان احکامی می بافتند. مثل زمان ناصرالدین شاه که معروف است که اهل کتاب حق نداشتند در زمان بارندگی در معابر راه بروند، زیرا باعث نجس شدن معابر می شدند! خب حقیقت این است که اهل کتاب، نجس دانسته نمی شوند، و از سوی دیگر باران خود از مطهرات است؛ و مهمتر اینکه چنین دستوری در سنت پیامبر و نگاه اهل بیت، اساساً جایی ندارد.
ammar.95 آفلاين است   پاسخ با نقل قول
نوشته را پسندیده است :
قديمي 12-15-2018   #15 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
octagon's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : عصبیّت، قومیت و نژادپرستی ملل و اقوام

نوشته اصلي بوسيله arminus نمايش نوشته ها
موضوع عجم در قرآن از حد گنگ و نامفهوم هم فراتر است، در سوره شعرا آمده که ما اگر قرآن را بر عجم ها نازل می کردیم هیچکس به آن ایمان نمی آورد، یعنی مردم عجم اساسا شعور کافی برای درک مفاهیم قرآنی را ندارند.
مگه اعراب همگی همون اول کامل ایمان آوردن که بخواد با عجم ها مقایسه کنه شون ؟
تو کل سوره شعرا داره میگه شما اعراب چرا ایمان نمیارید چرا متذکر نمیشید . بعد تو آیه ۱۹۹ میگه اگر قرآن عربی رو به عجم ها نازل میکردیم با این بهانه که به زبان ما نیست ایمان نمی آوردند ، شما چه بهانه ای دارید؟
چه ربطی به شعور داره اون وقت ؟
حتی به این صورت هم ترجمه شده که شناسه (هم) رو خطاب به اعراب در نظر بگیریم در این صورت اینطور معنی میشه که اگه پیامبر تون عرب نبود بهانه میاوردید که عجم است و ایمان نمی آوردید ، الان که هست بهانه تان چیست ؟
octagon آفلاين است   پاسخ با نقل قول
نوشته را پسندیده است :
پاسخ

ابزارهاي موضوع
نحوه نمايش

قوانين ارسال
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is فعال
شکلکها فعال است
كد [IMG] فعال است
كدهاي HTML غير فعال است
Trackbacks are غير فعال
Pingbacks are فعال
Refbacks are فعال


ساعت جاري 02:12 PM با تنظيم GMT +4.5 مي باشد.