دانشجویان رشته کشاورزی - صفحه 3
تالار گفتگوی هم میهن - Hammihan Forum            

بازگشت   تالار گفتگوی هم میهن - Hammihan Forum > دانشگاه ، فناوری و علوم پزشکی > دانشگاه و دانشجویان > رشته های علوم تجربی
ثبت نام آموزش کار با هم میهن آپلود عکس علامت گذاری بفرم خوانده شده بی پاسخ!
عضویت در هم میهن شبکه اجتماعی پخش زنده لیست کاربران کاربران آنلاین تبلیغات

پاسخ
 
LinkBack ابزارهاي موضوع نحوه نمايش
قديمي 05-13-2012   #31 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
alireza.f.h's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : دانشجویان رشته کشاورزی

فرسايش بادی و وزش گرد وغبار مرسوم ، بر زمين هايی که مورد خاکورزی گندم زمستانه- آيش تابستانه ، در واشنگتن شرقی ايالات متحده ی آمريکا قرار دارند، باروری خاک را کاهش می دهند و می توانند با کيفيت نا مطلوب هوا همکاری کنند.خاکورزی خفاظتی در طول آيش، برای کاهش دادن فرسايش و گرد و غبار شناخته شده است اما خاکورزی سنتی(CT) هنوز بر بيش از 80 درصد زمينهای اين منطقه به کار برده می شود. اين مقاله نتايج اقتصادی يک دوره ی 5 ساله (سالهای زراعی 1995 تا 1999 ) سيستم خاکورزی را که در منطقه ی ليند واشنگنتن پژوهش شده است گزارش می دهد. ميانگين بارش سالانه پايگاه 224 و خاک لومی سيلتی شانو ( سيلتی زبر، مخلوط شده، فوق العاده فعال، مرطوب Xeric Hapolcambids )است. سيستم های خاکورزی هستند: 1- خاکورزی سنتی(CT توضيح در روبرو)-2-حداقل خاکورزی (MT:کشت وعلف کشها)-3- حداقل خاکورزی تاخيری(DMT:علف کشها وکشت تاخيری). محصول دانه ای گندم در ميان اين سالها بين 79/1 تا 20/5 در هکتار برآورد شده است. اما بين محصول دانه ای سيستم های خاکورزی در هر سال يا هنگام تحليل ميان سالها اختلافی وجود ندارد. سيستم خاکورزی ، به طور اقتصادی ، بر اساس برگشتی بازار نسبت به هزينه های کل توليد مشابه بودند، اما DMA از CT براساس برگشتی بازار نسبت به هزينه های متغير ، سود آوری کمتری داشت (البته اين سودآوری کمتر، چندان محسوس نبود).تحليل گران اقتصادی نشان می دهند که هيچ کمک مالی مورد نياز نمی باشد تا توليد کنندگان را برای تغيير از شيوه ی سنتی به شيوه ی آيش با شخم کمتر ترغيب کند، زيرا اين سيستم ها در مجموع سود آور هستند. چون هيچ طعمه و دليل اقتصادی بلند مدت و کوتاه مدتی برای تبديل کردن CT به MT ( که خاک را حفظ می کند) وجود ندارد ، اين يک راه حل پيروزمندانه و موفقيت آميز برای کشاورزان و محيط زيست می باشد.
متن اصلی مقاله
هنگامی که مساحت زمين تحت آيش تابستانه(بهاره) در آمريکا در طول سه دهه ی گذشته کاهش پيدا کرد، تناوب گندم-آيش زمستانه(پاييزه)، سيستم مسلط و عمده ی کاشت در مناطقی که بارندگی سالانه یکمتر از 350ميليمتردارند، باقی ماند. در ايالت واشنگتن شرقی و مناطق شمال مرکزی ، آيش بهاره- گندم پاييزه ، سيستم مسلط و عمده ی کاشت بر تقريبا 2 ميليون هکتار می باشد. کشاورزان در گريت پلين شمالی به طور مشخص فرسايش بادی را در زمين های آيش شده کاهش دادند با پذيرفتن سيستم خاکورزی کمينه (MT) و تمرين سيستم های بدون خاکورزی و شواهد تازه ای کاهش مشابه را در فرسايش بادی و تحمل در برابر گرد و غبار باد در پاسيفيک نوثوست نشان می دهد.
مرکز اطلاعات خاکورزی حفاظتی(CTIC) گزارش داد که کشاورزان در ايالات های گريت پلين غربی و پاسيفيک روشهای MT و بدون خاکورزی را بر 34 درصد زمينهای زراعی بکار بردند. اگرچه در ايالت واشنگتن فقط 26 درصد زمينهای زراعی در روش MT و بدون خاکورزی بودند. در واشنگتن شرقی- مرکزی که بارش سالانه معمولا بين 150 تا 300 ميلی متر است، حتی آيش MT کمياب است. برای مثال ، در حومه آدامز قلب منطقه گندم- آيش واشنگتن ، خاکورزی سنتی هنوز بر 88 درصد زمينهای زراعی بکار برده می شود.
بيشترين مطالعات اخير اقتصادی روشهای بدون خاکورزی و MT در سيستم گندم- آيش به منطقه ی گريت پلين آمريکا و پريريس کانادا مربوط می شود. بازنگری اين کار نشان داده است که سودبخشی مرتبط به اين سيستم های خاکورزی در مناطق نسبتا کم آب، با تغيير موقعيت تغيير کرده است، اگرچه ، کاهش خاکورزی عمدتا برگشتی خالص را افزايش می دهد وقتی شدت کشت زراعتی هم افزايش يابد. وقتی پيشنهاد اين سيستم ها برای خاک و هوا مفيد تشخيص داده شدند، برخی پژوهشگران گزارش دادند که برای روش بدون خاکورزی هزينه توليد بالاتر است. اسميت و همکارانش گزارش دادند که حضور غير قابل کنترل علفهای هرز در روش بدون خاکورزی در مناطق نسبتاکم آب می تواند به طور عمده هزينه ی علف کشی و توليد کل را با ببرد. اگرچه پژوهش های اخير کشاورزانی که روش بدون خاکورزی را در يک منطقه نسبتا کم آب واشنگنتن شرقی آزمايش کرده اند، آشکار می کند که هزينه ی توليد آنها برای کشت هايی که بذرپاشی آنها در بهار انجام می شود کمتر از روش CT بوده است. خاکورزی سنتی که در طول آيش به کار برده می شود شديد است و اغلب خاک را نسبت به فرسايش آسيب پذير می کند.کمبود پس مانده های گياهی،کلوخه و زبر خاک بر سطح خاک می تواند يک تهديد فرسايش بادی خطرناک را بوجود آورد و مطرح سازد. سيستم خاکورزی حفاظتی در پاسيفيک نوثوست عموما ابزار بدون برگردان را به کار گرفت مانند تيغه پهن Vشکل برای خاکورزی مقدماتی بهاره ، به همراه استفاده از علف کشها بجای يک يا دو عمليات خاکورزی. اين کار مقادير بيشتری پس مانده های سطحی و زبری خاک را در طول آيش در مقايسه با روش CTحفظ می کند. لی خبر داد که ذرات گرد وغبار معلق که 10 ميکرو متر (PM-10) و کوچکتر بودند در اسپوکان ايالت WA به 31 تا 54 درصد کاهش خواهند يافت، اگر خاکورزی حفاظتی يا روش بدون خاکورزی جايگزين آيش بهاره سنتی شود.
هر دو منطقه ی اسپوکان و تری سيتيز اوربان در مواجهه با استانداردهای دولتی کيفيت هوا برای PM-10 در چندين مورد رد شدند. يکی از اين موارد، در طول يک توفان غبار (شن) بزرگ در 25 سپتامبر 1999 بود، وقتی که PM-10 به 405 ميکرو گرم رسيد که تقريبا سه برابر استاندار مجاز ملی 150 می باشد. در آن روز، در تصادف چند اتومبيل در نزديک پندلتون هفت سرنشين کشته و22 نفر مجروح شدند. بله ، تخلف از فرمان استاندارد های دولتی کيفيت هوا، که نمايندگان کيفيت هوا طرحها را گسترش می دهند تا اين مشکل را حل کنند.
چرا بيشتر کشاورزان گندم- آيش در پاسيفيک نوثوست درون مرزی خاکورزی حفاظتی را کار نمی برند؟ برخی کشاورزان ميزان دانه آب ناکافی برای استقرار موقعيت گندم پاييزه ، مشکلات در کنترل دم روباهی کلاهی (bromus tecnicum ) و ديگر علفهای هرز ، به علاوه ی شيارباز کن دانه به علت پس مانده بيش از حد را دليل اين موضوع می آورند.
همچنين مواردی درباره ی خطر سرمايه گذاری در ابزار های خاکورزی حفاظتی نمايان و آشکار می شود تا برای برخی کشاورزان واشنگتن شرقی زمينه ی بی ميلی شود وآنها سيستم های آيش خاکورزی حفاظتی را قبول نکنند اين مقاله عملکرد محصول دانه ای و سودبخشی روش خاکورزی کمينه (حداقل خاکورزی:MT ) و روش خاکورزی کمينه ی تاخيری (حداقل خاکورزی تاخيری :DMT) را در مقايسه با خاکورزی سنتی (CT) گزارش می دهد( برای کشت گندم آيش در واشنگتن شرقی نسبتا کم آب).
وسايل و روشهای آزمايش
آزمايش سيستم خاکورزی تناوب گندم- آيش از آگوست 1993 تا جولای 1999 در ايستگاه پژوهشی آيشی دانشگاه ايالت واشنگتن در ليند واشنگتن انجام شد. اگرچه اولين عمليات آيش در سال 1993 رخ داد ، اما پژوهش به مانند يک تحقيق 5 ساله توليد گندم انجام شد که از 1995 تا 1999 طول کشيد(جدول 1) خاک لومی سيلتی شانو بيشتر از 2 متر عمق با شيب کمتر از 2 درصد داشت. اين طرح آزمايشی يک بلوک کامل تصادفی از سه سيستم خاکورزی بود که چهار دفعه تکرار شد. قطعات مستقل 46×18 متر بودند ، که اجازه می داد تا تجهيزات کشاورزی در حد و اندازه ی صنعتی و تجاری استفاده شود . بخشهای نزديک به هم وهم جوار زمين استفاده شدند برای اينکه بتوانيم داده ها را از هر دو بخش محصول و آيش پژوهش در هر سال جمع آوری کنيم .سه سيستم مديريتی خاکورزی عبارت بودند از:
ا- خاکورزی سنتی (CT ) :تکرار و زمان بندی استاندار عمليات خاکورزی و استفاده از ابزار های معمول مورد استفاده کشاورزان
2- خاکورزی حفاظتی (MT): تکرار و زمان بندی استاندارد عمليات خاکورزی ، علف کش ها به جای خاکورزی جايگزين شدند و يک خيش V شکل ، بدون آنکه خاک را برگرداند با چنگک غلتان همراهش برای خاکورزی مقدماتی بهاره استفاده شد.
3- خاکورزی خفاظتی تاخيری (DMT): شبيه به روش MT ، بجز خاکورزی مقدماتی بهاره با خيش V شکل که دست کم تا اواسط ماه مه به تاخير انداخته شد. سيستم DMT شامل تحقيق شده است تا تاثيرش بر نگه داری رطوبت خاک ، کنترل فرسايش بادی و به علاوه ، امکان پذير و عملی بودن اقتصادی آن ، آزمايش و بررسی شود.يک فهرست کامل عمليات و زمان بندی کشت برای هر سيستم خاکورزی در سراسر پژوهش در جدول 1 ديده می شود. توصيف جزئی خاکورزی و ديگر عمليات کاشت برای همه سيستم های خاکورزی در شيلينگر(2001) گزارش شده اند.
تحليل اقتصادی
روشهای استاندارد بودجه بندی فعاليت ها (سرمايه گذاری ها) به کار گرفته شدند تا متوسط هزينه های ثابت و متغير توليدات را برای هر سيستم خاکورزی تخمين بزنند. هزينه های ثابت شامل استهلاک ، بهره، مالياتها، مسکن(تهيه جا) و بيمه بر دستگاهها و يک هزينه ی سرجمع کشت هستند. هزينه های زمين براساس قانون محلی دوسوم مستاجر و يک سوم موجر از محصول سهم می برند می باشد که با بازده سالانه سالانه تغيير می کند. هزينه های متغير شامل بذر ، کود ، علف کش ، بيمه آتش سوزی و تگرگ ، سوخت ، تعميرات و نيروی کار می باشد. هزينه های توليد برای هر سيستم خاکورزی براساس ترتيب حقيقی عمليات که در آزمايش انجام شده است می باشد( جدول 1) اما دستگاههای مخصوص مقياس کشت در منطقه را مورد فرض قرار داديم. خيش V شکل تيغه پهن تنها ابزار اضافی ای بود که برای تغيير از سيستم CT به MT يا DMT مورد نياز بود. ميزان کود ، علف کش و بذر آن مقاديری هستند که در آزمايش ليند استفاده شدند(جدول 1). ميزان محصولات دانه ای ، ميانگين سالهای 1995 تا 1999 هستند که از اين آزمايش بدست آمده اند (جدول 2) . همه ی مقدار های هزينه و سود برای هر هکتار تناوبی جمع آوری شدند. برای مثال ، هزينه ها و سود های آيش گندم پاييزه- آيش بهاره برای نيم هکتار گندم پاييزه و نيم هکتار آيش محاسبه شدند. اين گونه محاسبه به درستی ميانگين بازده هر هکتار در هر سال را برای يک کشاورز که نصف زمين را در آيش و نصف ديگر را در کشت گندم پاييزه قرار داده است، توصيف می کند. برای تحليل گران اقتصادی ، فرض می شود کشاورزان در اين منطقه از هزينه ی دوباره ی کاشت محصول گندم پاييزه شان برای گندم بهاره در يک سال از پنج سال کشت خسارت خواهند ديد که اين به علت جوانه نزدن گندم پاييزه به اندازه کافی يا مرگ زمستانه می باشد. اين مورد در آزمايش ليند برای همه ی سيستم های خاکورزی به علت آب ناکافی ناحيه کشت برای کشت گندم پاييزه در سپتامبر 1994 رخ داد.
قيمت گندمی که استفاده شده ، تنی 02/144 دلار برای گندم سفيد و نرم و تنی 3/187 دلار برای گندم بهاره سخت و قرمز ، معيار منطقه ای است برای تعيين قيمت فروش و بازاريابی سالانه محصولات بدست آمده در منطقه پژوهش. يک تحليل حساسيت شامل نشان دادن تاثيرات محدوده ی مرزی توليدات و قيمت گندم می شود ، در ضمن شامل می شود قيمت های کمتر از تنی 110 دلار که در سالهای 1998و 1999 ديده شده است. برگشتی خالص بازار نسبت به هزينه توليد تعريف می شود.پرداختهای دولتی مربوط به کسری در آمد ( پرداخت های متحول کننده ، کامل کننده و قرضی) که در سال 1998 مهم و قابل توجه بودند در نظر گرفته نشدند.افزودن پرداختهای دولتی به تحقيق بر رتبه بندی سيستم های خاکورزی تاثيری نخواهد داشت چنانچه پرداختهای متحول کننده وکامل کننده ی تفکيک شده در سيستم های خاکورزی تغيير نکند( يعنی بايد پرداختها برای همه خاکورزی ها مساوی باشد). هرچند ، صرف نظر از انتخاب خاکورزی ، اين پرداختها بر رای درباره ی پويايی اقتصادی تاثير خواهند گذاشت.
نتايج وبحث. محصولات ، پس مانده و ذخيره ی آب
محصول دانه ای گندم پاييزه از سال 1995 تا 1999 محدود بين 79/1 تا 20/5 تن در هکتار بود. اختلاف آماری قابل توجهی در محصول دانه ای ميان سيستم های خاکورزی در هر سال يا در ميانگين 5 سال وجود ندارد(جدول 2) . در صورتی که آمار قابل توجهی نيست اما در هر سال محصول MT متجاوز يا مساوی محصول CTاست. پس مانده های بجا مانده بر سطح خاک در پايان دوره ی آيش mo-13 به طور ميانگين برابر 770 ، 1390 و 1440 کيلو گرم بر هکتار برای CT ، MT و DMT می باشد. براساس برنامه ی کشاورزی دولتی در مورد حداقل مقدار پس مانده ی سطحی مورد نياز برای خاکهايی با فرسايش زياد (390 کيلو گرم بر هکتار ) ، استفاده از روش CT در
يک سال اين قانون را نقض کرد و مقدار پس مانده کمتر از 390 کيلو گرم بر هکتار شد. در ديگر سالها هم اين موضوع فقط به صورت حدی رعايت شد. با در نظر گرفتن اينکه در همه ی سالها در سيستم های MT و DMT مقدار پس مانده بيش از اندازه وجود داشت. در مجموع ، هر دو پارامتر حجم کلوخ و سطح ناهموار با مقايسهMT وDMT با CTبررسی شد.به طور ميانگين در همه ی چرخه های آيش ، حجم آب خاک در عمق 0 تا 15 سانتی (منطقه ی حضور بذر) همچنين در تمام برش عمودی 180 سانتی خاک بوسيله سيستم های خاکورزی تحت تاثير قرار نگرفت. بنابراين CTسود زراعی بيشتری از MT ، DMTدر اين آزمايش نداشت ، اما روش CT زيانهای کاملا مشخصی برای محيط دارد.
سود بخشی و تحليل حساسيت
متغير بودن برگشتی خالص بازار ، هزينه محصولات مختلف و هزينه توليد را در طول آزمايش 5 ساله بازتاب می کند. همچنان که در بالا گفته شد ، در طول زمان و در ميان سيستم های خاکورزی بهای گندم برای آزمايش 5 ساله ثابت نگه داشته شد و برگشتی خالص بازار نسبت به هزينه های کل برای سه سيستم خاکورزی به طور آماری به ميزان قابل توجهی (5 درصد) متفاوت نبود(جدول 3). با اندازه گيری برگشتی خالص نسبت به هزينه های متغير ، DMA از ديگر سيستم های خاکورزی در مقدار قابل توجه 05/0 سود آوری کمتری داشت. براساس ميانگين قيمت ها و محصولات ، برگشتی بازار هر سه سيستم خاکورزی کمتر از آن است که هزينه های کل را پوشش دهد و مقدار 27 تا 40 دلار را نمی تواند پاسخگو باشد. هزينه های کل شامل :1- دستمزد برای کارگر -2- هزينه زمين -3- استهلاک دستگاهها -4- هزينه ی بهره - 5- هزينه ی متغير های از دست رفته می شوند. منفی بودن برگشتی خالص بازار نسبت به هزينه های کل به طور روشن و واضح در توليد دانه ای عادی هستند ، وقتی پرداختهای دولتی شامل کار نشده باشد( پرداختهای دولتی شامل پژوهش نشده اما هزينه زمين به صورتی است که انگار پرداخت ها حساب شده است). اين دليل اهميت پرداختهای دولتی است که تبديل به سرمايه شده و ارزش زمين را بالا می برد ، متناسبا هزينه ها هم افزايش می يابد. در نبود پرداختهای دولتی ، هزينه های زمين برای مالک کاهش خواهش يافت و برگشتی بازار شايد با دقت بيشتری هزينه ها را پوشش دهد.
نتايج در جدول 3 براساس ميانگين قيمت ها و محصولات می باشد، هر چند قيمت های بازار و ميزان محصولات کشاورزی به طور گسترده نسبت به زمان متغيرند. برای مثال ، ميانگين قيمت 5 ساله در اين تحليل 02/144 دلار به ازای هر تن گندم سفيد نرم ، استفاده شد. اما قيمت گندم در منطقه تا تنی 18/88 و 22/110 در سالهای 1998 و 1999 به شدت سقوط کرد. به طور مشابه محصول گندم ديم در اين منطقه اساسا از سالی به سال ديگر متغير است ، به طوری که در جدول 2 نشان داده شده است. برای توضيح دادن تاثير اختلاف قيمت و محصول دانه ای مختلف بر برگشتی خالص بازار ، جدول 4 ميزان حساسيت برگشتی خالص را برای ترکيب های قيمت و محصول دانه ای مختلف در روشهای CT ، MT و DMT نشان می دهد. نتايج ميزان حساسيت برای MT رقابتی سيستم خاکورزی ، برای توضيح دادن تاثيرات تغيير پذيری قيمت و محصول اينجا مطرح می شود. اگر ميانگين گندم MT ، 03/4 تن در هکتار باشد و قيمت 96/146 دلار برای هر تن دريافت می شود ، برگشتی بازار نسبت به هزينه های کل مساوی 83/9 دلار می شود. قيمت های 59/128 دلار پايين تر به ازای هر تن ، برای همه ی محصولات 37/4 تن بر هکتار و کمتر. وجود ضرر و زيان را قبل از پرداخت دولتی نشان می دهد(جدول 4) . مقدار ميانگين محصولات دانه ای سالهای 1996 تا 1999 آزمايش ، برای سيستم MT که 89/3 تن بر هکتار است ر به گونه ای می توان محاسبه کرد که يک قيمت 19/147 دلار برای هر تن داشته باشيم تا هزينه کل 29/286 دلاری در هر هکتار تناوبی را پوشش دهد. جدول 4 نشان می دهد که اگر محصول دانه ای برایMT تا زير 03/3 تن در هکتار سقوط کند ، چنانچه در سال 1999 رخ داده (جدول 2) کشاورز برای پرداخت هزينه های کل از محل فروش بازار درمانده خواهد شد ، حتی اگر قيمت گندم در بالاترين ميزان خود يعنی 70/183 دلار برای هر تن باشد.
نتيجه گيری
نتيجه گيری از اين پژوهش 5 ساله اختلاف آماری در مقدار محصول سيستم های آيش CT ، MT و DMT را نشان نمی دهد.سه سيستم خاکورزی از نظر اقتصادی معادل هستند که براساس برگشتی بازار نسبت به هزينه ی توليد می باشد. سيستم کاهش خاکورزی بوسيله ی کنترل فرسايش باد، توليدات بيشتر در آينده را وعده می دهد. از اين گذشته سيستم های کاهش خاکورزی خطر تکذيب پرداختهای دولتی را کاهش می دهد ، بخاطر اينکه حتی بيشتر از آنچه دولت خواسته پس مانده ی سطحی باقی می گذارد. تحليل گران اقتصادی نشان می دهند که هيچ کمک مالی يا حتی کمترين کمک مالی مورد نياز نمی باشد تا توليد کننده ها را برای تغيير از شيوه ی سنتی به شيوه ی آيش با شخم کمتر ترغيب بکند، چرا که اين سيستمها در مجموع سود آور هستند. اين موضوع به ويژه برای سيستم MT صادق است که سودبخشی آن به طور آماری برای هر دو برگشتی بازار نسبت به هزينه های متغير وکل با CT برابر است. چون يک طعمه و دليل «اقتصادی» کوتاه مدت يا بلند مدت قابل توجه برای تبديل به سيستم آيشMT که محافظ خاک است ، وجود ندارد ، اين نشان می دهد بهترين تمرين مديريت کشاورزی را برای کشاورزان و هم ساکنان شهری که در مسير وزش باد قرار گرفته اند. برنامه های آموزشی توسعه بايد سود اقتصادی و حفاظتی روش MT را کاملا مشخص کنند.
__________________
/ فردا دیر است؟؟؟ .سربداراست سردار ازبهر جفا بی وفایان...حال که چنین است باید کرد پرواز دانشجویان رشته کشاورزی
alireza.f.h آفلاين است   پاسخ با نقل قول
قديمي 05-13-2012   #32 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
alireza.f.h's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : دانشجویان رشته کشاورزی

نقش تناوب های کشت در زراعت

تناوب زراعی تکرار توالی گیاهان زراعی در یک مزرعه خاص است.
کشت چند گیاه زراعی مختلف در یک تناوب مزایای بارز دارد. برنامه ریزی درست تناوب کنترل علف های هرز ,آفات حشره , بیماری های گیاهی را آسان می نماید و به حفظ ماده آلی خاک کمک می نماید.
برخی از گیاهان زراعی را باید حداقل چند سال در یک مزرعه کشت نکرد. اگر این مدت زمان عدم کشت رعایت نشود , فشار بیماری ممکن است عملکرد ها را در سال های بعد کاهش دهد.
1- هنگام تنظیم تناوب زراعی , اولین تصمیم مربوط به کشت, کسب بیشترین درآمد درهر هکتار می باشد.در بین گیاها ن زراعی غلات و غیر غلات ,گیاه زراعی را انتخاب کنید , که از نظر درآمد , در ردیف بالاترین قرار دارد.بیشترین سطح زیر کشت تناوب زراعی را به این گیاه زراعی اختصاص دهید.
2- اگر گیاه زراعی با ارزشی مثل کلزا تعیین شد ,و مایل به تولید حداکثر کلزا در هر سال باشید , پس تصیم بگیرید که هر چند سال یک بار می خواهید کلزا را بکارید . اگر تصمیم گرفتید که هر چهار سال یک بار کلزا به کارید , پس منبای تناوب زراعی یک تناوب چهار ساله می باشد که یک چهارم سطح مزرعه هر سال به کشت کلزا اختصتص داده می شود.
3- تصمیم بعدی انتخاب گیاه زراعی دیگر می باشد. این گیاه زراعی باید بالاترین بازده خالص در هر هکتار را داشته باشد. اگر نخود فرنگی چنین بازده خالص بسیار بالا را داشت , پس یک چهارم زمین زراعی را به کشت نخود فرنگی اختصاص داد.
4- به طور کلی توصیه می شود گیاهان زراعی غلات با یک حبوبات یا دانه روغنی در هر سال در تناوب قرار گیرد تا از انتقال بیماری کاسته شود. برای نیل به این هدف بعد از گیاه زرای کلزا, یکی از غلات کاشته شود. گیاهان زراعی غلات می تواند گندم , جو , گندم دوروم , یولاف ها ,ارزن باشد. دوره های تناوب زراعی دیگر, برای مثال یک تناوب شش ساله می تواند کلزا/غلات/کتان/غلات/عدس/غلات باشد.
5- گیاهان علوفه جایگزین دیگر در تناوب هستند. گیاهان علوفه ای برای تولید دانه , علف خشک می توانند جایگزین خوب برای متنوع سازی در تولید دانه باشند.استفاده از لگوم ها در تناوب می تواند مقدار ازت تکمیلی مورد نیاز گیاهان زراعی بعد از لگوم ها را کاهش دهد.
6- وقتی مزرعه علف هرز زیادی داشت باشد چگونه می توان با تناوب زراعی علف های هرز را کنترل نمود.به عنوان مثال , علف هرز بابونه ممکن است از تولید عدس یا نخود فرنگی جلوگیری نماید. در مزارع دارای این علف هرز , آن را می توان در تناوب زراعی کلزا، غلات، کتان، غلات با علفکش لونترال کنترل نمود.
پسماند و مقاومت به علفکش
سموم شیمایی مصرف شده در سال های قبل را در نظر داشته باشید . بقایای سموم شیمیایی موجود در خاک می توانند موجب کاهش عملکرد گیاه زراعی حساس به آن در کشت بعدی گردد یا امکان رویش گیاه زراعی را غیر ممکن سازد.به عنوان مثال , بقایای علفکش تری فلورالین در خاک می تواند مانع از رویش بذر ارزن شود و عملکرد این گیاه زراعی را کاهش دهدو بنابراین در شرایط استفاده از این علفکش به مدت چند سال در زمین زراعی تا مدتی نمی توان در آن زمین زراعی ارزن کشت نمود.
استفاده مکرر از یک نوع علفکش در شرایط کشت یک نوع گیاه زراعی امکان ایجاد علف های هرز مقاوم به علفکش بیشتر می شود.بنابراین با کشت گیاه زراعی دیگر می اتوان دامنه تنوع استفاده از علف کش ها را بیشتر نمود.
سایر فواید تناوب ها
تثبیت ازت
لگوم هایی نظیر عدس ها , نخود فرنگی , نخود معمولی یا لوبیا قادر به تثبیت ازت مورد نیاز خود هستند و می توانند سبب کاهش یا حذف نیاز به مصرف ازت تکمیلی در سال رویش لگوم ها شوند و همچنین مقدار ازت لازم برای گیاه زراعی بعدی را کاهش دهد.
کنترل افات
کنترل افات گیاه زراعی یکی از فواید تناوب زراعی خوب می باشد.تناوب غلات یا حبوبات یا دانه روغنی و حفظ فاصله توصیه شده بین گیاهان زراعی می توانند به حذف نیاز به کاربرد حشره کش ها در گیاه زراعی کمک نمایند.
آلودگی ها به افت ممکن است مستلزم تغییر در برنامه های کشت گردد. وقتی پیش بینی افزایش آفت خاص گیاه زراعی وجود دارد باید گیاه زراعی دیگری در تناوب را قرار داد.
مدیریت کاه و بقایای گیاهی
کشت مستقیم بویژه پس از غلات که به مقدار زیاد کاه تولید می کند با حبوبات یا دانه های روغنی که کاه کمتر تولید می کند مفید می باشد.بوسیله تناوب گیاهان زراعی به این طریق می توان از تجمع زیاد کاه روی سطح خاک که می تواند سبب مشکلات انسداد بذر کار و در نتیجه غیریکنواختی در مزرعه ,جایگذاری ضعیف بذر و جوانه زنی غیریکنواخت می شود.تناوب زراعی می تواند در ارتباط با خرد کردن خوب کاه و پخش آن در سطح مزرعه برای کمک به مدیریت کاه مورد استفاده قرار گیرد.
تناوب های چند گانه
در یک مزرعه ممکن است چند نوع تناوب زراعی به کار رود. تناوب ها معمولا" چهار یا شش ساله هستند اما میتواند طول مدت تناوب ها را بسته به شرایط نیاز ها تنظیم نمود. طول دوره های تناوب به مشکلات علف هرز , پسماند سموم شیمیایی در خاک , کارایی ماشین الات برای گیاهان زراعی خاص , و خطر بذرکاری یک نوع گیاه زراعی در سطح وسیعی ازمزرعه بستگی دارد.
ثبت امور زراعی مزرعه
ثبت سابقه مزرعه قسمت مهم مدیریت مزرعه است, مواردی از قبیل تناوب زراعی متنوع , گیاهان زراعی اختصاصی و افزایش خطر پسماند علفکش ها برای زراعت های حساس بعدی و ایجاد مقاومت , نگهداری ثبت امور کشت و کار در مزرعه را مهم می سازد. عدم توجه به ثبت امور زراعی در مزرعه می تواند با عدم تولید محصول و خسارات مالی مواجه سازد.
چکیده :


علفهای هرز از دیر باز به عنوان رقیب گیاهان زراعی ،برای کاهش تولید آن ها مطرح بوده اند . یکی از راه های اصلی مبارزه با علف های هرز استفاده از علف کش های است که امروزی گسترش زیادی یافته است . با توجه به هزینه زیاد مصرف سم ها و همچنین اثرات مخرب زیست محیطی آن امروزی پژوهشگران تلاش می کنند با استفاده از روشهای زراعی مانند تناوب،انواع روش های شخم و یا روش های بیولوژیکی مانند استفاده از حشرات و عوامل بیماری زا گامی به منظور کاهش سهم سموم در کنترل علفهای هرز بردارند . هیچ یک از روش هایی که در کشاورزی ارگانیگ استفاده می شود به تنهایی نمی توانند جایگزین علف کش ها باشند و باید همواره ترکیبی از این روش ها را برای کنترل علف های هرز به کار برد. باید این نکته را یاد اور شد که اگر انتخاب و کاربرد این روش ها بر اساس مطالعه و شرایط منطقه باشد تا حد زیادی مصرف علف کش ها و به دنبال آن اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از مصرف آن ها را کاهش می دهد.


مقدمه :


کنترل علف های هرز یکی از جنبه های مهم تولید در هر نظام کشاورزی است . علف های هرز به دلیل رقابت با گیاهان زراعی برای عوامل محیطی و نهاده ها ،موجب کاهش کیفیت و کمیت محصول و ایجاد پناهگاهی مناسب برای حشرات و عوامل بیماری زا می شوند که می توانند مشکل ساز باشند . مبالغ هنگفتی که هر ساله کشاورزان صرف کاهش اثرات سوء علف های هرز بر روی محصولات خود می کنند و همچنین خسارتهایی که آن ها به دلیل نبود کنترل کافی علف های هرز متحمل می شوند نشانگر اهمیت این موضوع است . در حال حاضر کشاورزان آمریکاییی سالانه حدود 2/6 میلیارد دلار صرف کنترل علف های هرز مزارع خود می کنند که از این میان 6/3 میلیارد دلار صرف خرید ،حدود 200 میلیون کیلو گرم سموم مختلف علف کش می شود /. در آمریکا حدود 50 درصد از کل عملیات شخم در ارتباط با کنترل علف های هرز است و لازمه اجرای این عملیات شخم به کارگیری چهارونیم میلیون دستگاه تراکتور و مصرف سالانه 75 میلیارد لیتر نفت خام است (کوچکی 1377)


با توجه به نقش زیاد علف کش ها در کشاورزی امروزی بعضی عوامل سبب شده که مساله لزوم ارزیابی دوباره استفاده از این متد توصیه شود (کوچکی 1377) که شامل :


1- منابع آب اشامیدنی مانند رود خانه ها و سفره های آب زیر زمینی به سم ها علف کش آلوده شده اند و این موضوع سبب پیدایش بیماری هایی چون سرطان خون شده است .


2- هزینه سنگین تهیه و مصرف این سموم سبب شده کشاورزان کمتر از این مواد استفاده کرده و با استفاده از روش های مناسب و کم هزینه تر بتوانند سود خود را افزایش دهند. بر اساس تجربه های کشاورزان و نتایجی که از پژوهش های انجام شده به وسیله محققان به دست آمده مشخص شده که در کشاورزی یک سری روش های فیزیکی و بیو لوژیکی برای کنترل علف های هرز وجود دارد که می توانند ضمن کاهش وابستگی کشاورزان به علف کش ها زمینه بهبود شرایط زیست محیطی و کسب سود مناسب در تولید را نیز فراهم کنند . از مهمترین جایگزین ها می توان به اجرای تناوب زراعی ، استفاده از سیستم کشت مخلوط ،کاشت گیاهان پوششی با خواص آللوپاتیک ، استفاده از عوامل بیماری زا و حشرات آفت علف هرز و اجرای روش های خاص در شخم اشاره کرد در این مقاله تلاش شده در مورد هر کدام از این روش ها و اثر آن ها بر کنترل علف های هرز و کاهش جمعیت آنها گفت و گو شود.


اجرای تناوب زراعی:


استفاده از تناوب زراعی چهارچوب اصلی کنترل پایدار علف های هرز را تشکیل می دهد هر چند با اجرای تناوب زراعی مشکل تداخل ناشی از علف های هرز بر طرف نخواهد شد اما بدین وسیله می توان گسترش جمعیت آن ها را محدود کرده و از ایجاد تغییرات بیشتری در ترکیب گونه ها جلو گیری کرد. از آنجا که گیاهان زراعی به ویژه گونه های خاصی از علف هرز که دارای تشابه در عادت ها ی رشد با آنها باشند تحت تاثیر قرار می گیرند بنا بر این با کاشت متناوب محصولات گوناگون که در زمان رسیدگی و در تاریخ کاشت ،توان رقابتی و نیاز های غذایی با هم متفاوت باشند ،می توان دررشد و تولید گونه های معینی از علف های هرز خلل ایجاد کرد (کوچکی 1377) الدریچ (1984) گزارش کرد که در تناوب ذرت- گندم و سویا در مقایسه با کشت متوالی هر یک از این محصول ها جمعیت علف های هرز کاهش یافته است . در این آزمایش کشت متوالی ذرت سبب افزایش بذر علف هرز دم روباهی Lstaria fabrii Herrn و کشت متوالی گندم سبب گسترش بذر های دو روباهی و علف خرچنگی Digitaria sanguinalis و کشت متوالی سویا موجب گسترش بذر دم روباهی و گاو پنبه Abutilon the ophrasati شد. در مقابل کشت متناوب این سه محصول تعداد بذر های علف های هرز دم روباهی و علف خرچنگی، با افزایش به نسبت کم همراه بود و تعداد بذر های علف هرز گاو پنبه در مدت یاد شده کاهش یافت. آلدریچ با انجام این آزمایش نتیجه گرفت که کاشت متوالی یک محصول بیشترین فرصت را برای گونه هایی از علف های هرز که به خوبی با محیط سازگار شده اند فراهم می کنند، در حالی که اجرای تناوب، استفاده از چنین فرصت هایی را برای گونه های یاد شده با محدودیت روبه رو می کند. نتایج به دست آمده از مطالعات طولانی مدت بر روی روش های مختلف کشت در مرکز تحقیقات روذال نشان داد که در کاشت ذرت پس از یک تناوب چند ساله غلات ریز و شبدر قرمز در مقایسه با کشت ذرت و سویا در چند سال پیاپی رشد علف های هرز به میزان 30تا 67 درصد کاهش داشت. در این مطالعه از هیچ علف کشی استفاده نشد و گونه هایی چون دم روباهی Lstaria fabrii Herrnتاج خروس Amarn thus retoflexus و سمبله تره Chenopodium aibum علف های هرز غالب مزرعه بودند (کوچکی 1377) . از دیدگاه اکولوژیکی تناوب هایی مناسب اند که شامل محصول های یک ساله وجینی (مانند ذرت و سویا ) محصول های دانه ای تراکم پذیر با توان رقابتی بالا مانند (جوویولاف) و محصول های چند ساله قابل درو مانند(یونچه و شبدر ) باشند. زیرا چنین تناوبهایی شرایط محیطی ناپایدار و نامناسبی را برای تولید مثل و بقا ی علف های هرز یکساله و چند ساله فراهم می کند. همچنین استفاده از محصول های زراعی خفه کننده مانند سودان گراس و ارزن ژاپنی در تناوب به دلیل آن که این محصول ها دارای رشد سریع، تراکم پذیری بالا و دوره رشد و نمو کوتاهی می باشند در کنترل علف های هرز مفید هستند (کوچکی 1377)


نظام کشت مخلوط با تکیه بر استفاده از گیاهان پوششی خفه کننده یا دارای خواص آللوپاتیک با وجود مزایای اکولوژیکی استفاده از تناوب های زراعی متنوع و طولانی مدت ،توجه به بازدهی اقتصادی کوتاه مدت ممکن است کشاورزان را به استفاده از نظام های کشت تک محصولی گیاهان نقدینه تشویق کند. کشت مخلوط یکی از راه هایی است که امکان بهره گیری کشاورزان ازبرخی فایده های بوم شناختی را بدون آن که نیازی به تعدیل کاشت محصولات نقدینه باشند فراهم می کند (کوچکی 1377) کشت مخلوط عبارت است از کشت بیش از یک گیاه در یک قطعه زمین و در یک سال زراعی به ترتیبی که یک گیاه در بیشتر دوره رویش خود در مجاورت گیاه دیگر باشد. البته نیازی نیست که این گیاه هم زمان کشت و برداشت شوند(کوچکی 1377) .


سیستم کشت مخلوط در مناطق گرمسیری که در آن ها نیروی کارگری و دامی به مراتب بهتر از ماشین آلات کشاورزی در اختیار هستند ،روشی متداول در تولید محصول است . نکته های مثبت زیادی برای کشت مخلوط بیان شده که یکی از آن ها کنترل علف های هرز از راه سایه اندازی یا خواص آللوپاتیک گیاهان زراعی موجود در کشت مخلوط است .


فاسیل و همکاران(1997) تاثیر کشت مخلوط سورگوم و لوبیا را بر کنترل علف هرز استریگا Striga hermathica بررسی و مشاهده کردند که جمعیت علف هرز استریگا بطور معنی داری کاهش یافت . همچنین کشت مخلوط لوبیا و ذرت سبب کاهش جمعیت حلفه شد (موحدی دهنوی1378) ،( حسینی و کولار (1367) اثر سیستم کشت مخلوط لپه هندی و ماش را بر کنترل علف های هرز بررسی و مشاهده کردند که کاشت یک ردیف ماش در بین خطوط کشت لپه هندی سبب افزایش محصول و کاهش جمعیت علف های هرز شد زیرا ماش با رشد سریع در اوایل دوره رشد و نمو لپه هندی می تواند سطح مزرعه را بپوشاند و از رشد و گسترش علف های هرز جلو گیری کند .


استیدنیز در سال 1984 گزارشی پیرامون کاهش جمعیت علف های هرز مزرعه ذرت در کشت مخلوط ذرت با ماش و ذرت با سیب زمینی شیرین ارایه داد به طوری که در مقایسه با کشت متوالی ذرت که 2-3 بار وجین لازم است ،تنها یک بار وجین برای غلبه بر علف های هرز مزرعه کافی است (موحدی دهنوی1378)در نمونه های بالا دلیل اصلی کاهش جمعیت علف های هرز در مزارع کشت مخلوط سایه اندازی گیاهان با رشد سریع مانند ماش و لوبیا بر سطح مزرعه است که سبب خفگی علف های هرز می شوند.


از دیگر دلایل تاثیر کشت مخلوط بر کاهش جمعیت علف های هرز ترشحات آللوپاتیک برخی گیاهان زراعی مانند چاودار و سورگوم است .مواد آللوپاتیک ترشحات شیمیایی هستند که از اندام های هوایی یا زمینی گیاه ترشح می شوند و بر فعالیت و رشد و نمو گیاهان دیگر اثر های مثبت و منفی دارند. با کشت مخلوط چاودار و گندم می توان رشد گیاهان جوان قاصدک را کند نمود . مخلو ط چاودار و گندم می تواند از رشد گیاهان قاصدک Taraxa cum تاجریزی سیاهSolanum nigrum جلوگیری کرده که دلیل آن اثر بازدارندگی ترشحات ریشه چاودار بر جوانه زنی و رشد بذر های این علف های هرز است . در نمونه های تاثیر آللوپاتیکی می توان با تاثیر منفی ترشحات ریشه و فلفل قرمز بر جوانه زنی گیاه گل جالیز اشاره کرد . از این اثر می توان برای غلبه بر علف هرز گل جالیز در مزارع حبوبات استفاده کرد . حبوبات را همراه با سورگوم یا فلفل قرمز به صورت مخلوط کشت می کنند(حسینی سی سی1380)


طور کلی می توان گفت که در کشت مخلوط با سایه اندازی و خفه کردن علف های هرز به وسیله گیاهان زراعی ،از رشد سریع علف های هرز مزرعه بدون کوچکترین آسیب زیست محیطی و صرف هزینه زیاد کنترل کرد. همچنین از خواص آللوپاتیکی بعضی گیاهان زراعی نیز می توان به عنوان وسیله ای برای غلبه بر علف های هرز استفاده کرد.


استفاده از گیاهان پوششی :


در این روش گیاهان زراعی را در زمینی که از مالچ گیاهی پوشیده شده و عملیات شخم روی آن انجام نشده است کشت می کنند در این روش گیاه زراعی در مالچ حاصل از گیاه قبلی که به وسیله علف کش های عمومی مانند پاراکوات یا گلایفوست خشک شده اند یا بقایای بعد از برداشت محصول قبلی هستند یا در مرحله خاصی درو و در سطح مزرعه پخش می شوند، کشت کرد. به عنوان نمونه شیلینگ و همکاران(1985) گزارش کردند، با وجود مالچ گیاه چاودار، وزن زنده علفهای هرز سلمه تره و تاج خروس قرمز به میزان 99و96 درصد کاهش یافت .کاشت ذرت به روش بدون شخم در بقایای خشک شده گندم نیز در مقایسه با تیمار شخم و بدون شخم موجب کاهش رشد چندین گونه از علف هرز نیلوفر وحشی lmperatr sp به میزان 79 درصد شد.


در آزمایش دیگری که به وسیله براسکو در سال 1987 انجام شد، زمینی که تحت پوشش بقایای چاودار بود کشت شد. در این آزمایش وقتی گیاه چاودار به مرحله گلدهی رسیده بود و به وسیله دروگر قطع و در سطح مزرعه پخش شد و سویا در خاکی که با بقایای چاودار پوشیده شده بود، کشت شد . با اجرای چنین روشی رشد علف های هرز پهن برگ به میزان بسیارز زیاد کاهش یافت و تنها برای کنترل بوته های خودروی چاودار و برخی گراس ها مقدار کمی علف کش مورد استفاده قرار گرفت. در این روش مدیریتی عملکرد سویا نسبت به روش رایج شخم مزرعه بیشتر بود و هزینه کنترل علف های هرز نیز کمتر شد. زیرا به میزان زیادی در مزرعه در هزینه های مربوط به خرید علف کش ها صرفه جویی شد (کوچکی 1377). پانتام در 1983 گزارش کرد که در کرت هایی که انواع لوبیا سبز بدون انجام شخم در زیر مالچ حاصل از بقایای چاودار کشت شده بود، در مقایسه با کرت های بدون مالچ که به روش متداول شخم زده شده بودند، رشد علف های هرز حدود 80 درصد کاهش داشت . ازدلایل این کاهش، جوانه زنی و رشد علف های هرز در زمین های تحت پوشش مالچ بروز اثرات آللوپاتی است. مواد آللوپاتیک به درست آمده از تجزیه این بقایای گیاهی از جوانه زنی و رشد بسیاری از علفهای هرز به ویژه گونه های پهن برگ جلو گیری می کند. بر این اساس، بسیاری از گونه های علف های هرز با شرایطی سازگاری یافته اند که در آن خاک همواره زیرورو می شود . با انجام ندادن شخم در این گونه نظام ها که خود عاملی برای تغییر شرایط محیطی لازم برای جوانه زنی بذر های این قبیل علف های هرز است ،می تواند جمعیت آن ها را کاهش دهد. بروز رقابت زود هنگام بین محصول پوششی مستقر و علف های هرز تازه سبز شده و سایه اندازی اندام های خشک شده در این گونه نظام ها می باشند. (شیلینگ و همکاران 1985)


روش مناسب کاشت محصولات زراعی با بذر های درشت مانند سویا ،ذرت و نخود است که می توانند از زیر پوشش مالچ رشد کرده و خود را به سطح زمین برسانند. در حالی که گیاهانی مانند کلم ،کاهو و گوجه فرنگی که بذر ریز دارند در زیر مالچ های ایجاد شده در اثر سایه اندازی توانایی این که خود را بالا بکشند ندارند و تحت اثر سایه انداز مالچ در زیر بقایا و پوشش گیاهی از بین می روند ویا گیاهچه های ضعیفی تولید می کنند(کوچکی 1377)


استفاده از عوامل بیماری زا و حشرات آفت علف های هرز:


حشرات و عوامل بیماری زای گیاهی به عنوان عامل های کنترل بیولوژیکی علف های هرز تا به حال نقش کمی در نظام های کشاورزی ایفا کرده اند . از حشرات به عنوان عامل کنترل کننده علف های هرز در کشت های چند ساله در مقایسه ،با موفقیت بیشتری همراه است .زیرا پایداری محیطی بیشتر در کشت های چند ساله این امکان را فراهم می سازد که نوعی حشره بتواند با تعداد به نسبت کم در مزرعه رها شده سپس جمعیت ،آنقدر در مزرعه باقی بماند تا فراوانی گیاه میزبان (علف هرز) به حد پایینی برسد . ا ین روش کنترل کم هزینه و طولانی مدت می باشد (کنترل گل راعی) HYpericum perforatum که از علف های هرز مراتع می باشد به وسیله سوسکی از گونه Chrysolina guard-igemina نمونه ای از این مورد است (کوچکی 1377)


استفاده از حشرات در کشت های یک ساله با مشکل روبرواست، زیرا فرصت کافی برای ازدیاد حشرات وجود ندارد. برای حل این مشکل باید حشرات را به میزان زیاد در آزمایشگاه تکثیر کرد، تا بتواند مزرعه را تحت پوشش قرار دهند. به دلیل هزینه تکثیر حشرات و محدودیت تکثیر آن ها در مزارع، سبب ایجاد محدودیت هایی برای استفاده حشرات در کشت یکساله می شود. برای حل این مشکل می توان با تغییر در شرایط محیطی مزارع تاثیرحشرات بومی بر روی علف های هرز مورد نظر را افزایش داد .برای نمونه باست و هوس(1988) نشان دادند که برخی گونه های بومی سوسک ها در نظام های بدون شخم زراعت سویا شایع تراز نظام های شخم متداول بوده و در این گونه نظام ها علف های هرز بیشتری به وسیله جانوران یاد شده مورد حمله قرار می گیرند


عوامل بیماری زایی که می توان در کنترل علف های هرز استفاده کرد ،قارچ ها می باشند.قارچ ها در کشت های یکساله و چند ساله توانایی زیادی در کنترل علف هرز دارند . هزینه تولید قارچ نسبت به حشرات کمتر و نسبت به حشرات در انتخاب میزبان تخصصی تر عمل می کنند. بنا بر این عوامل مفیدی در کنترل علف های هرز به حساب می آیند (چاروداتان و دلوچ 1988). برای نمونه می توان به کنترل اویار سلام(Cyperus esculentus) به وسیله قارچpUccinia canalicuicu;ated که عامل بیماری زنگ است، اشاره کرد . استفاده از این قارچ در اوایل بهار در مزرعه میزبان رشد اویار سلام و تشکیل غده را به ترتیب 46و66 درصد کاهش داد و از گل دهی آن نیز به طور کامل جلو گیری کرد. البته تا کنون فرمولاسیونی برای قارچ تهیه نشده است (فاناک و همکاران1987) (Alternaria cassaiae نیز به عنوان یک علف کش میکروبی در کنترل گونه هایی از علف های هرز مهم مزارع سویا در جنوب شرقی آمریکا هستند مورداستفاده قرار می گیرند .گزارش هایی نیز پیرامون کنترل علف های هرز مزارع ذرت و پنبه به وسیله عوامل بیماری زا داده شده است (کوچکی 1377) . در استفاده از این روش باید به این نکته مهم توجه کرد که حشره یا عامل بیماری زایی که استفاده می شود از گیاه زراعی به عنوان میزبان استفاده نکند. کاربرد این روش برای کنترل علف های هرز هم خانواده گیاه زراعی می تواند خطر حمله پاتوژن به گیاه زراعی را به همراه داشته باشد. برای جلو گیری از این خطر و یک انتخاب آگاهانه و مفید ،باید از بیو لوژی و دوره زندگی ،تغذیه ،تولید مثل و نحوه خسارت دهی و میزبان های آفت یا عامل بیماری زا اطلاع کافی داشت .


استفاده از روش های خاص شخم و اشعه افکن :


استفاده به موقع از وسایلی مانند پنجه غازی، هرس و دندانه که سبب قطع و ریشه کن کردن علف های هرز می شود ،می تواند در کنترل علف هرز موثر باشد و تا حد زیادی جایگزین استفاده از علف کش ها شود، به خصوص آن که هزینه تهیه و مصرف علف کش برای یک هکتار مزرعه حدود 8-4 برابر استفاده از ادوات شخم است (کوچکی 1377). برای کنترل علف های هرز در محصول های ردیفی مانند ذرت و چغندر قند از ابزاری مانند کولتیواتور و وجین های برس دار Brush weecer استفاده شود . از مزایای این وجین کن ها انعطاف پذیری برس ها و امکان استفاده از آن ها در نزدیک محصول زراعی بدون آسیب پذیری برس ها و امکان استفاده از آن ها در نزدیک محصول زراعی بدون آسیب رسیدن به آن است. باید به این نکته توجه کرد که ادوات مکانیکی تنها می توانند علفهای بین ردیف ها را کنترل کنند و کنترل علف های هرز روی ردیف ها به وسیله این ادوات امکان ندارد. بطور معمول نابودی علف های هرز روی ردیف ها به وسیله علف کش صورت می گیرد .


در مورد محصول هایی مانند غلات دانه ریز که به صورت در هم کشت می شوند، می توان از ابزار هایی مانند داندانه، استفاده کرد به شرط آن که استفاده از این قبیل ادوات بر جوانه زنی و پیدایش گیاه اصلی اثر منفی نداشته باشد. با این روش می توان علف های هرز جوان استقرار نیافته را کنترل کرد می توان بعد از تهیه بستر بذر اگر فرصت کافی داشته باشیم کاشت گیاه زراعی را به تعویق بیاندازیم تا علف های هرز در اثر باران یا آبیاری سبز شوند و با ابزاری مانند پنجه غازی ،هرس یا دیسک سبک آن ها را نابود کرد باید به این نکته توجه کرد که استفاده از ادوات مکانیکی تنها کنترل علف های هرز یک ساله است و علف های هرز چند ساله با اندام های تکثیری زیر زمینی را نمی توان با این روش کنترل کرد (کوچکی 1377). سوزاندن علف های هرز به وسیله آتش یکی دیگر ازروش های کنترل علف های هرز است. اساس کار این روش، قرار گیری بافت های گیاهی در معرض حرارتی حدود 100-90 درجه سانتی گراد به مدت کوتاه (حدود یک دهم الی دو دهم ثانیه )است که سبب سوختن گیاه نمی شود بلکه سبب آبگیری سلولی ،انعقاد پروتئین ها و تخریب دیواره سلولی می شود. استفاده از اشعه افکن برای کنترل علف های هرز روی ردیف ها هنگامی صورت می گیرد که محصول زراعی هنوز از خاک خارج نشده است و علف های هرز سبز شده در مرحله 2-3 سانتی متری هستند .اگر مجبور به استفاده از اشعه افکن در محصولات سبز شده باشیم باید از صفحه های نگهدارنده که در محل خروجی آتش از اشعه افکن نصب می شود و جریان آتش را هدایت می کند، استفاده کرد تا محصول زراعی، حد اقل خسارت را ببیند .این روش در محصول هایی مانند پیاز سورگوم و پنبه استفاده می شود. باید به این نکته توجه داشت که به سبب مصرف سوخت و هزینه زیاد و همچنین امکان آسیب رسیدن به گیاه زراعی تنها در محصول هایی که ار نظر اقتصادی ارزش دارند و همچنین دیگر روش های مدیریتی علف هرز که امکان ندارد از این ر استفاده شود (کوچکی 1377


نتیجه گیری :


علف های هرز همو اره از مشکلات اصلی بخش کشاورزی بوده اند . مصرف علف کش ها که زمانی اصلی ترین راه مبارزه با علف های هرز به شمار می رفت ،امروزه جایگاه خود را از دست می دهد زیرا سم ها در محیط زیست منجر به آلودگی منابع آب و خاک و رواج انواع سرطان ها میان انسان ها شده است . کنترل قدیمی مانند اجرای تناوب و شخم و همچنین روش های جدید ی مانند استفاده از اشعه افکن و آفات و عوامل بیماری زا علیه علف های هرز مزرعه می تواند جایگرین مناسبی برای علف کش ها باشد، به شرط آن که تحقیق کافی در مورد آنها انجام و تمام جوانب امر در نظر گرفته شود . دربسیاری از مواقع باید ترکیبی از این روش ها را به کار برد، و به این نکته توجه کرد که انتخاب هر کدام از روش ها منوط به دریافت جواب مناسب است و کاربرد تنها یک روش در بیشتر مواقع نتیجه مناسبی نمی دهد. باید به این نکته توجه کرد که انتخاب هر کدام از روش های کنترل علف های هرز وابسته به اطلاع از جمیع جهات از جمله در باره مزرعه، اطلاع از علف های هرز منطقه، امکانات کار گری و ادوات موجود ، نوع محصول و به هزینه های تولید بستگی دارد و می توان با کاربرد روش های زراعی و بیو لوژیکی یاد شده تا حد زیادی برای بهبود تاثیر روش های غیر شیمیایی استفاده کرد . دراین حالت، مصرف علف کش نسبت به هنگامی که روش شیمیایی تنها ابزار کنترلی علفهای هرز هستند، بسیار کمتر می شود و پیرو آن از اثرات مضر زیست محیطی آن به اندازه زیادی کم شده و گامی به سوی کشاورزی ارگانیک برداشته می شود


منابع :


1- زهرا حسینی سی سی ،1380 ،مقایسه گیاهان پوششی زمستانه در مدیریت علف های هرز باغ شلیل،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده کشاورزی ،دانشکاه تهران


2- عوض کوچکی ،جواد خلقانی،1377کشاورزی پایدار در مناطق معتدل ،انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.


3- عوض کوچکی ،ع،ر. نخ فروش ،ظریف کتابی 1376،کشاورزی ارگانیک ،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد


4- حسینی ،ن،کولار.1367 بررسی کنترل علف های هرز در سیستم لپه هندی ماش ،مجله علوم کشاورزی کنترل علف های هرز در سیستم لپه هندی ماش ،مجله کشاورزی ایران ،ج1شماره 1و2


5- مظاهری ،1377 زراعغت مخلوط ،انتشارات دانشگاه تهران


6 -دهنوی،محسن ،1378 کشت ذرت و لوبیا و اثر آن بر کنترل علف هرز ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران


7-Putnam,A.R,and J.Defank.1983.Use of phytotxic plantersidues for selective weed control,Crop Production,2(2):137-18


8-Shilling,D.G,R.A.Liebl,and A.D.worsham.1985.RYE(Secale cereal)and Wheat(Triticmaestivum)mulch:The suppression of certain broad leaved weeds and the isolation and identification of phytotxins. In the chemistry of allelopathy:Biochemical interactions among plants. Pp 247-271.American chemical socity,Washington.D.C


9-Brust,G.E.,andG.J.Hours.1988.Weed seed destruction by arthropods and rodents in low-inputsoybean agroecosytems.Am.J.A


»اصول کشاورزی زیستی


تقاضا برای این محصولات زیستی مطابقت زیست محیطی این محصولات چه ازفرایند تولید تا انتقال به مصرف کننده و نیز سیستم جامع اکولوژیکی مدیریت این مزارعاست که حداقل آسیب زیست محیطی و حداکثر تطابق آن با سیستم‌های طبیعی در بر دارد.

دلیل دیگر برای درخواست تولید محصولات ارگانیک در سطح دنیا وجود باورهایمذهبی و اخلاقی است که این باور ها محیط زیست را بعنوان محیطی برای پرورش نسل‌هایگذشته حال و آینده و به جهت تولید غذا برای نسل‌های مختلف در نظر می‌گیرد وهر گونهصدمه زدن به آن را از لحاظ اخلاقی و یا مذهبی را محکوم می‌کند . اخبار حاکی از آنستکه حتی مسیحیان آمریکا در سال جدید میلادی اقدام به خرید کاج‌های نوئلی که بصورتارگانیک تولید شده بود می‌کردند و تمایل بیشتری نسبت به خرید این محصولات و وجودداشته و این تمایل تنها در مواد غذایی خلاصه نمی شود.
تعریف کشاورزیزیستی
با اینکه کشاورزی زیستی به سیستمی اطلاق می‌شود که از واریته‌های اصلاحنژادشده ژنتیکی و کودها و سموم شیمیایی استفاده نمی‌کند. لیکن این تعریف جامعیبرای کشاورزی زیستی نیست. کشاورزی ارگانیک یک سیستم مدیریتی جامعی است که کمیت وکیفیت محصولات از تولید تا فرآوری و انتقال به مصرف کننده، سلامت خاک، گیاه، حیوان،انسان، میکروارگانیسم‌ها و محیط سیاره زمین بعنوان یک موجود زندة واحد، اصولاکولوژوکی و محیط زیست، اصول عدالت و روابط اجتماعی و احترام به مخلوقات و اصولپایداری زیستی در آن مد نظر است.
تعریف فوق توسط فدراسیون بین‌المللی جنبشکشاورزی ارگانیک ارائه شده است(IFOAM) .
روند افزایش سطح زیرکشت مزارع ارگانیکدر جهان:
همانطور که در آمار جهانی ملاحظه می گردد از سال 1985 میلادی که اولینبرآورد از مزارع ارگانیک و سطح زیرکشت آن در دنیا صورت گرفت تاکنون تعداد زیرکشتمزارع ارگانیک در دنیا سیری صعودی داشته و این نشان‌دهندة تقاضای روزافزون برایمحصولات زیستی در جهان است. در بین کشورهایی که اقدام به کشت ارگانیک نموده‌انداسترالیا و کلاً قارة اقیانوسیه بیشترین میزان و کشورهای آفریقایی دارای کمترینمیزان سطح زیر کشت برای محصولات ارگانیک می‌باشند این مطالعات توسط شرکت SOEL کهمرکز آن در کشور آلمان بوده و تحقیقات و فعالیتهای خود را در زمینة کشاورزی ارگانیکو آموزش و سلامت انجام می‌دهد صورت گرفته است.
در کشورهای آسیایی چین بیشترینمیزان سطح زیرکشت محصولات ارگانیک بوده و کشورهایی مانند ایران تاکنون فعالیت ثبتشده‌ای در این زمینه در سطح دنیا نداشته‌اند.
اصول و روشها:
حفاظت خاکبعنوان یک موجود زندة واحد بعنوان اولین و اصلی‌ترین هدف در کشت ارگانیک مد نظرقرار می‌گیرد. بطوریکه سایر عوامل و نهادها باید به گونه‌ای باشد که در دراز مدتسبب حاصل‌خیزی بیشتر خاک و احیای اکوسیستم زندة آن گردد.
اقداماتی که درکشاورزی ارگانیک انجام می‌شود به قرار زیر است:
- کشت مخلوط
- کود سبز
- مالچ‌های زیستی
- تناوب زراعی
- شخم حداقل یا عدم شخم
- استفادهاز عناصر غذایی مکمل مجاز
- استفاده از بقایای گیاهی و دامی
- تغذیهموجودات مفید خاکزی
- گیاهان پوششی
نهاده‌ها در کشاورزی زیستی
- کود دامی
- کود سبز
- مالچ‌های کاه و کلش
- میکروارگانیسم‌هایمفید
- حشرات مفید
- استفاده از سموم زیستی
- نیروی انسانی
درمطالعاتی که صورت گرفته است نشان می‌دهد میزان دومادة فلاوینوئید و آنتوسیانین‌ها در4 سیستم مورد مطالعه از این قرارند:
الف- سیستم رایج که تیمار آن با kg40 کودنیتروژن شیمیایی در هکتار
ب- سیستم ارگانیک نوع اول که با kg300 کود دامی درهکتار تیمار شده است.
ج- ارگانیک نوع دوم که به جای کود دامی از kg100 در هکتارباکتری ریزوبیوم و قارچ مایکو ریزا استفاده کرده است.
د- ارگانیک نوع سوم کهتلفیقی از ارگانیک نوع اول و دوم است.
- آسیب‌پذیری گیاه زراعی در سیستم رایج:
استفاده از سموم شیمیایی سیستم تک کشتی و دادن کودهای شیمیایی باعث مشکلاتیبرای گیاه زراعی شده .مدیریت آفات و بیماریها:
- کنترل بیولوژیکی
- تناوب زراعی
- کشت مخلوط
- کمربندهای حفاظتی
- کشت گیاهان تله
- مدیریت علفهای هرز
- گیاهان مانع
- حفظ موازنة عناصر غذایی
- گزینش واریته مناست با شرایط منطقه
- بذر پاک
- حذف گیاهان بیمار
- استفاده از مواد طبیعی برای کنترل پاتوژن‌ها
- تاریخ کاشت مناسب
مدیریتعلفهای هرز
- تناوب زراعی و کشت مخلوط
- محصولات علوفه‌ای چند ساله
- آللوپاتی
- انتخاب گیاه زراعی مناسب
- مدیریت گیاه زراعی(تاریخ کاشت، عمقکاشت،تراکم و ...)
-کنترل مکانیکی و استفاده از شعله
مقایسه انرژیورودی در کشاورزی رایج و ارگانیک برای بعضی محصولات زراعی در تمامی محصولات بررسیشده بسیار بیشتر از سیستم ارگانیگ است. که این امر خطرات زیست محیطی بسیاری که توسط سیستم رایج اکوسیستم را تهدید می‌کند را نمایان می‌سازد.
محتوی کربن خاک براساس کوددهی در صورتیکه تناوب مورد کشت برایسیستم زراعی بصورت غله و علوفه تکرار شود:
همانگونه که در نمودار مشخص استمحتوی کربن خاکی که با کود دامی تغذیه شده است بسیار بیشتر از سیستم های دارایکوددهی شیمیایی و بدون کود بوده همچنین روند افزایش آن در 3 دهه قابل ملاحظه است.
مقایسه ترسیب کربن در خاک
طبق نمودار زیر کشاورزی ارگانیک ترتیبکربن در خاک بسیار بیشتر از کشاورزی رایج است.
جنبه‌های اقتصادی:
جنبه‌های اقتصادی کشاورزی زیستی
یک‌نظام‌کشاورزی‌پایدار، طبق‌تعریف‌بایدجواب‌گوی ‌نیازهای‌نسل‌
حاضر،بدون‌مخاطره‌انداختن‌نی ‌زهای‌‌نسل ‌آینده‌‌باشد،ضمن‌این که بایدازنظراقتصادی‌برای‌کشاورزان وجامعه‌به‌طورکلی‌پایدار امکان‌پذیرباشد.کشاورزانزیستی‌باکشت‌چندین‌محصول دریک‌زمان‌که‌اغلب با‌دامداری‌همراه‌است‌تن وع‌شغلی‌خودراافزایش‌می‌دهند. تنوع، مخاطرات‌اقتصادی‌راکاهش‌ ی‌دهدوباعثخودکفایی‌درزمینه‌عناصرغذ ایی،تغذیه‌دام،موادآلی خاک‌وانرژی‌می‌شود. عملکرد
بسیاری‌ازکشاورزان‌باتجرب ه‌زیستی‌،عملکردمحصولشان برابریابالاتراز
متوسّط‌عملکرد‌نظام‌‌هایکشاورزی‌رایجاست.باوجوداین ،


متوسّط‌ عملکردمحصولاتزیستی‌‌اغلب‌ازمتوسّط‌عم لکردزراعت‌های‌رایج کمتر است. تفاوت‌بین‌متوسّط‌عملکرد ا،نهتنهاعملیات‌ زراعی‌ متفاوت ‌بلکه‌تفاوت‌مهارت هارانیز نشان‌می‌دهد. صنعت‌زیستی‌چنان‌ بسرعت ‌رو به گسترش‌است‌که‌بسیاری‌ازک شاورزان‌زیستی‌‌مهارت‌ها یاندکی ‌در ارتباط‌ باروش‌های‌زیستی‌برخوردا ند. عملکردکشاورزان‌زیستی‌اغل ب ‌طی3تا5سال اوّل که مرحلهگذار ازکشاورزی‌رایج خوانده میشود،درکمترین‌مقداراست.

اختلافعملکردبه‌نوع‌محصول‌بستگ دارد.گیلفور وگالدن (1999)عملکردمحصولات‌ درمزارع‌زیستی‌ورایج‌ رادرمرغزارهای‌شرقی‌[‍ایالات‌متحده]مقایسه‌نمودند.‌عملکردگند ،جو‌ویولاف‌زیستی‌75%عملک دمحصولات‌در‌‌نظام‌های‌ رایج‌بود.‌متوسّط‌عملکردن خودفرنگی،کلزا
وکتان‌زیستی‌‌حدود50%متوسّ ط‌عملکردهای‌رایج‌بود.برخ ی‌ازحبوبات‌ودانه‌های‌رو غنی‌به‌طور


مخلوط‌‌کشت‌شدندکه‌عملکر دآنهاثبت‌نشده‌است.درمحصو ات‌باغی،‌


عملکردهای‌زیستی‌اغلب‌کم راز‌عملکردهای‌‌رایج‌اس .درمنطقه


‌مرغزارهای‌شرقی،علق‌های هرز‌عامل‌محدودکننده‌عم کردمحصول‌‌


درمزارع‌‌زیستی‌هستند.درا ین‌منطقه‌اگرچه‌مقدارنیت وژن‌‌خاک‌


کافیبود،امّافسفر‌و‌گوگردمزار ع‌‌زیستی‌کم‌بود‌وممکن‌ است‌عامل‌کاهش‌عملکرد


محصول‌بوده‌باشند.بیشترین دردوره‌گذار‌از‌کشاورزی رایج‌به‌زیستی‌وجود‌دارد.طی‌این‌دوره‌ پاداش‌و یارانه‌ای ‌وجودنداشته‌‌وعملکردها پائئی‌‌هستند. گاه‌کشاورزان ‌می‌توانند یارانه‌اندکی‌برای تولید در دوره ی گذارازطریق فروش محصولباقیمتی بیشترازقیمتهای رایج امّاکمترازقیمتهای گواهی شده زیستی دریافت کنند.طیمراحل اولّیه گذار،برخی از کشاورزان افت عملکردهای تاحدود30%گزارش کرده اند. باگذشتزمان،عملکردهاطی سالهایی که تحت مدیریت زیستی هستند افزایش می یابد،به طوری کهکشاورزان تجربه به دست آورده وخاک حاصل خیز می شود.برخی کشاورزان دریافته اندکهبرای افزایش مجددعملکردتنها به چند سال زمان نیاز است.این امربیشتر درموردکشاورزانی صادق است که درگذشته نیزحداقل نهاده هارا بکار می برده اند.دیگرکشاورزانکه به علف کش ها،کودهاوآفت کش هاوابستگی زیادی داشته اند،دریافته اندکه حدودیک دههطول می کشدتاعملکردهایشان افزایش یابدوبه ثبات برسد.پدیده گرم شدن جهانی بهطورفزاینده ای الگوهای آب وهوایی غیرقابل پیش بینی رابوجودآورده است.مزارع زیستیزمانی که درمعرض تنش خشکی،گرما،بارندگی مفرط یاهوای سردخارج ازفصل قرارمیگیرند،عملکردبالاتری نسبت به محصولات رایج دارند.هم چنین محصولات زیستی مقاومتبالاتری به آفات وبیماری هادارند.

هزینه تولید
هزینه تولید درمزارع زیستیبدلیل استفاده کمترازنهاده های خارجی،کمترازمزارع رایج است.خریدکودهای مصنوعی وآفتکش دراین نظام وجودندارد هزینه علوفه خریداری شده،دامپزشکی وتعویض دامنیزکمتراست.علاوه براین کشاورزان زیستی هزینه کمتری رابرای استهلاک سرمایه گذاریهای مربوط به نهاده هایی نظیر ابزارهای ماشین وتجهیزات پرداخت می کنند.درمجموعهزینه نهاده هادرمزارع زیستی کمتراست.چالش اصلی کشاورزان زیستی کنترل علف های هرزاست. علف های هرز عامل‌محدودکننده تولیددرمزارع زیستی هستندو کشاورزان زیستی نسبتبه دیگرعملیات مدیریّتی،زمان و هزینه بیشتری راصرف کنترل علف های هرزمی کنند.درکشاورزی زیستی،روش های مکانیکی ودیگر روش های مدیریّتی جایگزین علف کش ها شدهاست.خاک ورزی برای کنترل علف های هرزپس ازسبزشدن گیاه،به شکل سطحی وغیرعمیق انجاممی شودتا خاک فشرده نگردد.برخی عقیده دارندکه علف های هرزسبب افزایش نیازبه شخموهزینه های آن می گردد.درعمل،این تصورصحیح نیست. کشاورزان زیستی بابهبودساختمان خاکواعمال مدیریّت مناسب دریافته اندکه نسبت به نظام های رایج دربرخی مواقع به خاکورزی کمتری نیازاست.
درآمدخالص مزرعه
به نظر می رسد درآمدخالصمزارع زیستی کمی بیشتراز مزارع رایج باشد.به طورکلی مخارج کمتربودهودرآمدبیشتراست(به دلیل وجودیارانه مابه التفاوت قیمت محصولات زیستی نسبت بهمحصولات رایج).
این مابه التفاوت بسته به محصول وزمان متفاوت است.صنعت زیستی بهسرعت درحال تغییراست که این امرمنجربه عدم ثبات قیمت هامی گردد.به عنوان مثال مابهالتفاوت بالابرای یک محصول می تواند برخی کشاورزان رابه سمت تولیدوپرورش آن محصولهدایت کند.دراین حالت بازاراشباع شده وقیمت کاهش پیدامی کند. برخی معتقدندکه باگذشتزمان، مابه التفاوت هابه ثبات می رسد.دریکی ازمطالعات نشان داده شدکه کشت گندمدوروم، گندم نرم زمستانه ویونجه در مزارع زیستی،حتی بدون پرداخت مابهالتفاوت،سودبیشتری فراهم می کنند.درشرایط پرداخت مابه التفاوت گندم دوروم،کتان،گندم سیاه،چاودارپاییزه ویونجه،درآمدزاترین محصولات بایکدیگریک تناوب پایدارزیستمحیطی واقتصادی تشکیل می دهند.(انتز وهمکاران،1999).
درمقایسه محصولات مزارعزیستی ورایج درانتاریو(کانادا)،کشت لوبیاوذرت برای کشاورزان زیستی،حتی بدون پرداختمابه التفاوت،سودبیشتری داشت.غلات پاییزه در مزارع زیستی درمقایسه بامزارعرایج،سودکمتری داشت. سودناخالص درتمام محصولات درمزارع زیستی بیشتربود.درگاوداریهای انتاریو، درآمدخالص نظام های زیستی،52%بیشتراز نظام های رایجبود(شولوبی1وهمکاران،1999).قیم ت بالای محصولات زیستی باکاربردمحصولات کم ارزشتردرتناوب،خنثی می شود.کودهای سبز محصولات مرتعی که به نظر می رسدتوانایی بهبودخاکرادارند،بازده اقتصادی بالایی ندارند.کشت مخلوط روشی است که محصولات کم ارزشرادرتناوب جای می دهد،ضمن اینکه محصولات باارزش نیزدرمزرعه پرورش داده می شود.تناوبزراعی باعث کاهش مخاطرات نیز می شود.باکشت چندمحصول به طورهمزمان،درآمدمزرعهدرمقابل نوسانات قیمت بازارویاکاهش عملکردبیمه خواهدشد.
به نظر می رسدصنعتزیستی،نه تنها درکانادابه سادگی نمی تواند در حد کفایت،گسترش یابد تااز نظر تقاضابرای آینده ای روشن راضی کننده باشد.بنابراین‌بایدتعدادبی شتری‌کشاورزان،عرضهکننده‌گان‌نهاده‌هاوصنای ‌تبدیل‌موادغذایی‌را درجهت‌کشاورزی‌زیستی‌تشو ق‌کنیم.
بازار یابی
تقاضابرای‌موادغذایی‌زیست ی،نه‌تنهادرکانادا،بلکه‌درامریکای‌شمالی،ژا پن‌واروپابهسرعت‌روبه‌افزایش‌است.این ‌رشدفزاینده‌باعث‌نوسان‌ قیمت‌دربازارشده‌است.
به‌عنوان‌مثال،دربرخیبازارها،تقاضاهای‌بسیاروی ه‌ای‌درزمینه کیفیت‌محصول‌وجودداردکه‌ ال‌به‌سال‌تغییرمی‌کنند.صنعت‌زیستی‌هنوزد رحال‌گسترش است‌وزیرساخت‌های‌نظام‌ه ای‌حمل‌ونقل،عمدهفروشی‌وتوزیع‌درمراحل‌او یّه‌شکل‌گیری‌است.

برخی‌کشاورزان‌کنترل‌باز ررادراختیاردارند. بعضی‌ازآنهااتحادیه‌های‌ زرگ‌وبرخی‌تعاونی های‌کوچک‌راتشکیل‌دادندک ‌امکاناتفرآوری‌وعمل‌آوری‌رادارن .کشاورزان‌اگر بخواهندازمابه‌التفاوت‌قی مت‌برای‌محصولاتشاناستفاده‌کنند،بایدمحصولی‌ باکیفیت‌بالاتولید نمایندکه‌این‌امرمستلزم‌ قدامات‌زیادیاست.زمانی‌که‌محصولات‌برا ساس‌قراردادهای منعقدشده‌باکارخانجات‌محص ولات‌زیستی‌تولیدمی‌شوند،لازم‌است‌که‌کشا ورزان‌تضمین‌نمایندکه‌نوع‌واریته‌وکیفیت‌مح صول‌مطابق‌نیازهای خریداران‌خواهدبود.
بیشترکشاورزان‌درخواهندیا ت‌که‌بخشی‌از محصولاتشان‌مطابق‌نیازهای ‌خریدارانیااستاندارهانبوده‌ودرباز رمحصولات رایج،فروخته‌خواهدشدویاای که‌برای‌تغذیه داممورداستفاده‌قرارخواهدگرف .
استانداردها و گواهی زیستی:
استانداردهای درکشاورزی ارگانیک شامل: اصول و قواعد، پیشنهادات و ضرورتهایی هستند که باید در کلیهمراحل تولید فرآوری و انتقال محصول به مصرف کننده رعایت شوند:
- عملیات موردنیاز در سیستم ارگانیک شامل
1- کاربرد تناوب زراعی مناسب(بلند مدت)
2- استقرار و نگهداری مواد آلی خاک و فعالیت زیستی خاک از طریق استفاده از فنون مدیریتپایدار خاک
3- ثبت آمار مربوط رابه کاربرد نهاده‌ها و روش‌های تولید و فروش. نقشه‌های مزرعه مورد نیاز است و کشاورزان باید همواره آماده بازرسی مزرعه باشد.
- عملیات ممنوع شامل:
1- استفاده از علف‌کش‌ها، آفت کش‌ها و کودهای مصنوعی
2- استفاده از موجودات مصنوعی ژنتیکی در هر شکل(از قبیل بذر، مایه تلقیح بذری،غذای دام و غیره)
3- استفاده از فاضلاب شهری به منظور اصلاح خا عملیات اداریمحدودیت عبارتند از:
دستورالعمل‌های محدود کنندة وجود دارد که مبنی بر عملیاتمعینی مانند استفاده از کود دامی تازه، خاک‌ورزی مکانیکی و استفاده از اصلاحکننده‌های خاک می‌باشد.
برای مثال نمی‌توان از کود دامی تازه برای محصولاتغذایی انسان که در طی چهارماه برداشت می‌شوند استفاده کرد.
به منظور حفظ کیفیتخاک(ساختمان خاک، حیات خاک و مقدار مواد آلی) باید از شخم زیاد پرهیز کرد.
اصول و اهداف گواهی محصولات توسط IFOAM
تولید غذا با کیفیت بالا وnمقدار کافی
همگامی با طبیعت و نه سلطه بر آنn
تقویت چرخه های بیولوژیکیn
حفظ و افزایش حاصلخیزی خاک ها در دراز مدتn
بهره گیری از منابع تجدیدnشونده تا حد امکان
بسته عمل کردن در خصوص چرخه مواد آلی و عناصر غذاییn
nفراهم آوردن شرایطی برای دام ها که بتوانند کل رفتار غریزی خود را بروز دهند
nحفظ تنوع ژنتیکی سیستم کشاورزی با محیط اطراف
امکان کسب درامد برای زارعین؛nجلب رضایت آنها و ایجاد محیطی سالم
در نظر گرفتن اثرات گسترده تر اجتماعی وnاکولوژیکی سیستم زراعی
جمع‌بندی:
کشاورزی ارگانیک سیستمی است که درصورتیکه از طرف مردم و دولت و نهادهای غیر دولتی به آن تو جه شود می‌تواند منجر بهحفاظت و حاصلخیزی خاک در بلند مدت سلامت و تولید بالای محصولات گیاهی و دامی،بالابردن کیفیت و اهمیت غذایی، اثرات مثبت اجتماعی، بازار مناسب و صرفة اقتصادیگردد.
منابع:
1- والاس. جی-اصول کشاورزی زیستی-1384-ترجمه ع.کوچکی،ا.غلامی، ع.مهدوی و لیلا تبریزی-دانشگاه فردوسی مشهد
2- کامکار.ب-1381-کشاورزیارگانیک- سمینار دوره دکترا دانشگاه فردوسی

www.newfarme.blogfa.com

ويرايش توسط alireza.f.h : 05-17-2012 در ساعت 06:01 PM دليل: wep
alireza.f.h آفلاين است   پاسخ با نقل قول
نوشته را پسندیده است :
قديمي 05-13-2012   #33 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
alireza.f.h's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : دانشجویان رشته کشاورزی

نقش تناوب های کشت در زراعت
ترجمه انگلیسی تو ایمیل شما
alireza.f.h آفلاين است   پاسخ با نقل قول
قديمي 05-13-2012   #34 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
alireza.f.h's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : دانشجویان رشته کشاورزی

امید وارم که مفید واقع شده باشد


alireza.f.h آفلاين است   پاسخ با نقل قول
نوشته را پسندیده است :
قديمي 06-07-2012   #35 (لینک نوشته)
رهگذر
 
koorush's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : دانشجویان رشته کشاورزی

نوشته اصلي بوسيله parastoo_joon نمايش نوشته ها
من ميخوام از زراعت برم باغباني ولي هنوز شك دارم لطفا اكه اطلاعات داريد در اختيارم بذاريد ممنون
من علی ارشد بیو هستم به نظر من برو باغبانی
koorush آفلاين است   پاسخ با نقل قول
قديمي 06-07-2012   #36 (لینک نوشته)
رهگذر
 
koorush's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : دانشجویان رشته کشاورزی

رشته کشاورزی مهمترین رشته در جهانه ولی تو ایران پایینترین رشته
koorush آفلاين است   پاسخ با نقل قول
نوشته را پسندیده است :
قديمي 06-07-2012   #37 (لینک نوشته)
رهگذر
 
koorush's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : دانشجویان رشته کشاورزی

نوشته اصلي بوسيله parastoo_joon نمايش نوشته ها
من دارم زراعت ميخونم ممكنه از ترم ديكه برم باغباني نظرتون جيه؟؟؟
[]كالبته دوستان مهندسي كشاورزي مهندسيشو جا نندازيد كه من خيلي حساسم روش
من جا ها گفتم رشته کشاورزی مفید ترین وبه عقاید کشورهای پیشرفته بهترین رشته هست ولی ایرانو بیخیال
دوست عزیز یه مهندس به ما میگن و هر کاری که بگی مثل تراکتور ازت توقع دارن
koorush آفلاين است   پاسخ با نقل قول
نوشته را پسندیده است :
قديمي 08-15-2012   #38 (لینک نوشته)
هم میهن دوست
 
parivash's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : دانشجویان رشته کشاورزی

سلام دوستان

من ارشد باغبانی هستم و از انتخابم راضیم
هرچند تمام رشته های کشاورزی در ایران فاقد مدیریت
صحیح و برنامه ریزین.
parivash آفلاين است   پاسخ با نقل قول
نوشته را پسندیده است :
قديمي 08-15-2012   #39 (لینک نوشته)
هــمیــشــه مــنــتــظـــــر
 
Zahra's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : دانشجویان رشته کشاورزی

نوشته اصلي بوسيله parivash نمايش نوشته ها
سلام دوستان

من ارشد باغبانی هستم و از انتخابم راضیم
هرچند تمام رشته های کشاورزی در ایران فاقد مدیریت
صحیح و برنامه ریزین.
سلام دوست عزیز خوش اومدی
من راستش میخوام انتخاب رشته کنم
مهندسی کشاورزی رو بزنم اینده داره؟
__________________
دانشجویان رشته کشاورزی
Zahra آفلاين است   پاسخ با نقل قول
قديمي 08-15-2012   #40 (لینک نوشته)
هم میهن دوست
 
parivash's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : دانشجویان رشته کشاورزی

سلام سارا جان

اگر علاقمند هستین بله ولی اگر میتونین انتخاب های دیگه ای داشته باشین کشاورزی رو
توصیه نمیکنم
parivash آفلاين است   پاسخ با نقل قول
قديمي 08-15-2012   #41 (لینک نوشته)
هــمیــشــه مــنــتــظـــــر
 
Zahra's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : دانشجویان رشته کشاورزی

نوشته اصلي بوسيله parivash نمايش نوشته ها
سلام سارا جان

اگر علاقمند هستین بله ولی اگر میتونین انتخاب های دیگه ای داشته باشین کشاورزی رو
توصیه نمیکنم
مرسی خانمی از راهنماییت
Zahra آفلاين است   پاسخ با نقل قول
قديمي 08-15-2012   #42 (لینک نوشته)
هم میهن دوست
 
parivash's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : دانشجویان رشته کشاورزی

نوشته اصلي بوسيله sara_zr3000 نمايش نوشته ها
مرسی خانمی از راهنماییت


با آرزوی بهترین ها
parivash آفلاين است   پاسخ با نقل قول
نوشته را پسندیده است :
قديمي 08-15-2012   #43 (لینک نوشته)
هم میهن دوست
 
ban0ye_n0ghree's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : دانشجویان رشته کشاورزی

ی دوست دارم که کشاورزی-اب میخونه
من همیشه میزنم تو سرش میگم این چه انتخاب رشته ای بود که کردی!
ولی خود ...بوقش هنوز حالیش نشده!همچنان رشتشو دوس داره!
فک کنم هنوز تو جو!یعنی دوسم بدبخت شده؟
به ایندش امید داشته باشم؟؟؟؟؟یا نه؟؟!!!
__________________

گاهی کلام
در وصف واقعیت ما کم می‌آورد
ناچار
این سه نقطه و... دیگر هیچ
!
ban0ye_n0ghree آفلاين است   پاسخ با نقل قول
قديمي 08-25-2012   #44 (لینک نوشته)
شمع جمع
 
like's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

icon1 پاسخ : دانشجویان رشته کشاورزی

پس چرا اینجا واسه بچه های پزشکی چیزی نیس اخه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!
like آفلاين است   پاسخ با نقل قول
قديمي 08-25-2012   #45 (لینک نوشته)
... و خدا همین نزدیکی است
 
saleh_59's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : دانشجویان رشته کشاورزی

نوشته اصلي بوسيله like نمايش نوشته ها
پس چرا اینجا واسه بچه های پزشکی چیزی نیس اخه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!
چون پزشكی یه تالار مخصوص داره
__________________

دانشجویان رشته کشاورزی

حدیث روضه نگویم ، گل بهشت نبویم **** جمال حور نجويم، دوان به سوی تو باشم.
می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان **** مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم

saleh_59 آفلاين است   پاسخ با نقل قول
پاسخ

برچسب ها
کشاورزی, دانشجویان, رشته

ابزارهاي موضوع
نحوه نمايش

قوانين ارسال
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is فعال
شکلکها فعال است
كد [IMG] فعال است
كدهاي HTML غير فعال است
Trackbacks are غير فعال
Pingbacks are فعال
Refbacks are فعال


ساعت جاري 07:31 AM با تنظيم GMT +4.5 مي باشد.